Franse firma voerde besmet bloed uit

PARIJS, 2 NOV. De Franse farmaceuticafirma Institut Mérieux heeft in 1985 bloed voor hemofiliepatienten geëxporteerd terwijl dit niet systematisch was getest op het voorkomen van HIV-virussen (die aids kunnen veroorzaken), zoals in Frankrijk zelf vanaf 1 augustus van dat jaar verplicht was.

Het bloed in de negenduizend flacons die het Institut Mérieux leverde aan Europese landen (Duitsland, Italië, Griekenland en Portugal), het Midden-Oosten en Zuid-Amerika was evenmin verhit om eventuele HIV-virussen te deactiveren. In Frankrijk zelf gold vanaf 1 oktober 1985 de bepaling dat het gebruik van niet-verhit bloed niet langer door de nationale ziektekostenverzekering zou worden vergoed.

Deze nieuwste wending in het schandaal van het met aids-virussen besmet bloed dat bij transfusie werd gebruikt - waardoor in Frankrijk circa 1.200 hemofilie-patienten met aids werden besmet - werpt nieuw licht op het slechte functioneren van de Franse gezondheidssdiensten in 1985. Het Institut Mérieux, een dochter van het chemieconcern Rhône-Poulenc, dat alleen voor de export werkte, werd eenvoudig "vergeten' door het Franse ministerie van gezondheid.

Directeur Alain Mérieux verklaarde zaterdag dat het Institut het gehele jaar 1985 niets van de Franse autoriteiten hoorde, noch van medische autoriteiten in de landen waar de Mérieux-produkten werden gebruikt. Het Institut staakte de verkoop van niet-verhit bloed eigener beweging in november, nadat het een methode had gevonden om bloed te verhitten. Begin 1986 kreeg het desgevraagd toestemming van het ministerie van gezondheid om het nieuwe, veiliger produkt te exporteren.

De huidige minister van gezondheid, Bernard Kouchner, zei gisteren dat deze onthulling “opnieuw de lichtzinnigheid en de onverantwoordelijkheid” van het ministerie in 1985 aantoont. De toenmalige premier, en huidige partijleider van de socialisten, Laurent Fabius, schreef zaterdag in Le Monde dat hij bereid is voor een erejury verantwoording af te leggen voor zijn beleid. Fabius heeft steeds gezegd dat hij niets wist van het aids-schandaal bij de Franse bloedtransfusiedienst, dat de gemoederen in Frankrijk blijft bezig houden. De leider van de Parti Socialiste wil zijn naam gezuiverd zien.

De rechtse oppositie meent nog steeds dat Fabius en de toenmalige minister van gezondheid, Georgina Dufoix, en haar staatssecretaris, Edmond Hervé, verantwoording moeten afleggen voor een speciaal "Hoog Hof', een mogelijkheid waarin de grondwet voorziet. Een dergelijk hof bestaat uit afgevaardigden van het parlement. De Senaat moet nog beslissen over de instelling van een dergelijk hof, waarvan de vorming vorige week al is afgewezen in de Nationale Vergadering.

De socialistische oud-premier Michel Rocard bepleitte gisteren een Hoog Hof samengesteld uit rechters. Rocard wees erop dat “men nooit vrijgesproken wordt als men niet berecht wordt”. Met hun suggesties proberen Fabius en Rocard de indruk bij de Franse publieke opinie weg te nemen dat politici straffeloos hun gang kunnen gaan. Die indruk is nog versterkt door Michel Garetta, de tot vier gevangenisstraf veroordeelde ex-directeur van de Franse bloedtransfusiedienst, die beweert dat hij als “zondebok is geofferd”.

    • Jan Gerritsen