FNV: Philips-Cao niet openbreken

ROTTERDAM, 2 NOV. De Industriebond FNV wijst het verzoek van Philips opnieuw te onderhandelen over de CAO voor volgend jaar af. De bond wenst vast te houden aan de gemaakte afspraken.

Dit is vanmorgen in Houten besloten door kaderleden van de bond uit Philips-bedrijven door het hele land. De bond gaat wel in op uitnodiging van Philips om vrijdag over de CAO 1993 te komen praten, maar van het openbreken van dat contract kan volgens de FNV-bond geen sprake zijn.

Philips liet de bonden vorige week weten de reeds overeengekomen CAO voor 1993 te willen bijstellen naar aanleiding van de aanhoudende malaise in de consumenten-elektronica. Het concern streeft ernaar dat het loonkostenniveau volgend jaar niet hoger uitvalt dan dit jaar. Philips voorziet volgend jaar op grond van de afgesloten CAO (met twee loonsverhogingen van in totaal 3,5 procent) een loonkostenstijging van 6,9 procent. Dat komt overeen met ruim 200 miljoen gulden, ofwel 2.500 tot 2.800 arbeidsplaatsen.

In een toelichtende brief roept directeur sociale zaken A. de Haas van Philips de bonden op mee te werken aan maatregelen die tot de gewenste kostenbesparing leiden. Hij wijst erop dat het personeelsverloop bij Philips (jaarlijks ongeveer 2.000 werknemers) onvoldoende is om de gewenste bezuiniging van 200 miljoen gulden binnen te halen. De Industriebond FNV, de grootste bond bij Philips, noemt dit impliciete dreigement met gedwongen ontslag “ongehoord grof” en zal hierover vrijdag opheldering eisen.