Een familieruzie binnen het CDA

Het huidige conflict tussen Binnenlandse Zaken en de VNG over een identiteitsbewijs is terug te brengen tot een interne CDA-kwestie.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta wil de reiskaart maken, VNG-directeur dr. G.J. Fleers heeft al zo'n pasje geproduceerd. Beide politici zijn lid van het CDA, ze kennen elkaar uit het partijbestuur. Het verschil is alleen dat De Graaff-Nauta behoort tot de CHU-bloedgroep, terwijl Fleers oud KVP'er is. Terwijl De Graaff-Nauta het zeven jaar geleden schopte tot staatssecretaris, bracht jurist Fleers het niet verder dan het burgemeesterschap van Ootmarsum en, zes jaar geleden, het lidmaatschap van de Eerste Kamer.

Allebei houden zij hardnekkig vast aan hun rechten om de producent te worden van dat vermaledijde kaartje. De Graaff-Nauta beroept zich op “staatsrechtelijke verantwoordelijkheden”. Fleers veegt die verantwoordelijkheid van tafel en wijst er voortdurend op dat de VNG al zo'n ding heeft gemaakt.

De positie van de staatssecretaris wordt ondermijnd door de ongeduldige CDA-minister Hirsch Ballin (justitie), die over ruim een jaar de identificatieplicht wil invoeren. Hij wordt bijgevallen door CDA-woordvoerder in de Tweede Kamer Hans Hillen, die partij kiest voor Hirsch Ballin en daarmee dus voor Fleers.

PvdA-woordvoerder Zijlstra vond De Graaff-Nauta net een meisje wier verloving is uitgeraakt. Ze moet van de Kamer terug naar haar vrijer, de VNG, en “er iets moois van maken”.

Het is zeer de vraag of het nog wat wordt tussen die twee. De Graaff-Nauta week tijdens het debat geen duimbreed en ook VNG-directeur Fleers heeft de hakken in het zand. In NG-magazine, de spreekbuis van de VNG, doet hij afgelopen vrijdag of zijn neus bloedt. De strijd om het reiskaartje is een kwestie tussen Justitie en Binnenlandse Zaken. “Een strijd dus waar de VNG als zodanig niets mee te maken heeft.”(FV)

    • Hendrik Spiering
    • Rob Meines
    • Derk-Jan Eppink