De scheve schaats van de bond

Het schaatsseizoen is pas begonnen, maar het geluid van krassende ijzers op bevroren pistes wordt overstemd door het kabaal buiten de baan.

Als er een onderscheiding zou bestaan voor de sportorganisatie met het meeste rumoer en de minste slagvaardigheid, dan kwam de schaatsbond (KNSB) daar zeker voor in aanmerking. En met stip. Het gekrakeel begon al in de zomer, toen het bestuur geen geschikte vrouwencoach kon vinden, de meidenkernploeg zo maar ophief en daar prompt weer op terug kwam. Henk Gemser was uiteindelijk bereid als trainer van die groep aan de slag te gaan, maar de bestuurders draalden zo lang met de definitieve aanstelling dat de Friese vakman vorige maand bijna voor de eer bedankte.

De KNSB maakt er ook wat de marathons betreft een potje van. Hoewel de bond op dit onderdeel circa vierduizend leden telt, geeft hij er nog geen stuiver aan uit. Integendeel, hij int contributie van de rijders en eist jaarlijks dertig mille van de marathonsectie. Toen de KNSB de Landelijke Technische Commissie marathon anderhalve week geleden op de vingers tikte omdat er op de begroting een tekort was van meer dan 100.000 gulden, reageerde de LTC begrijpelijk laaiend. Want de LTC heeft geen financiële bevoegdheden, mag dus niet onderhandelen met geldschieters of de televisie. Dat vergaren van geld is aan de KNSB, maar de bondsbestuurders blijken in dat opzicht te traag of te lichtzinnig te werk te gaan.

Het is zaak dat de bond, die het ook al aan de stok heeft met de (Nederlandse) organisatie van een marathon op de Weissensee, snel orde op zaken stelt. Ook op de lange baan, de sectie die de kar trekt. Ooit was het toernooi om de IJsselcup de traditionele opening van het seizoen, waar het grote publiek naar uitkeek en waar de media volop aandacht aan besteedden. Het was een prachtig stuk promotie voor het schaatsen. Het gaat verloren nu enkele toprijders, onder leiding van olympisch kampioen Bart Veldkamp en Thomas Bos, het evenement in Deventer links laten liggen. De rijders zelf, de districten en vooral de KNSB hadden het zover niet mogen laten komen. Volgende maand wordt Charles Luyk vrijwel zeker gekozen tot nieuwe voorzitter van de KNSB. De zestiger uit Oss, een vreemde eend want afkomstig uit uit de hockeywereld, heeft als belangrijke taak er toe bij te dragen dat er binnen zijn nieuwe organisatie niet langer een scheve schaats wordt gereden.

    • Guido de Vries