De Bruin kan orde op zaken stellen binnen NeVoBo

ROTTERDAM, 2 NOV. Het vertrek van Bert Funk als voorzitter van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo), met 170.000 leden één van de grootste bonden van Nederland, geeft aan dat de problemen het dagelijks bestuur boven het hoofd zijn gegroeid. Penningmeester Jan Bakker verdween een maand geleden al.

Beiden hadden een kwaliteitszetel in de Stichting Steun Topvolleybal Nederland (SSTN), waarin de zakelijke belangen van de nationale vrouwen- en mannenteams zijn ondergebracht. Deze SSTN kampt met een tekort van ongeveer 700.000 gulden. Zaterdag stemden de 23 districtsvoorzitters er mee in het bondsbestuur uit deze financiële nood te te zullen helpen.

Daarom is het probleem dat er nog geen nieuwe hoofdsponsor is gevonden veel groter. Zowel het trouwe Nationale Nederlanden (mannen) als Ginsana (vrouwen) beëindigt aan het einde van het jaar de verbintenis met de NeVoBo. En daar valt en staat de toekomst van het Nederlandse topvolleybal mee. Er is bijvoorbeeld nog steeds geen nieuwe bondscoach aangesteld omdat het niet duidelijk is hoe en met wat voor financiële armslag deze man kan gaan werken.

Het vertrek van de twee sponsors is al geruime tijd bekend. Funk en zijn bestuur worden verweten daar niet adequaat op te hebben gereageerd. Met het zilver van Barcelona in de hand had het toch mogelijk moeten zijn een nieuwe geldschieter te vinden. Het college zou ook geen duidelijke toekomstvisie hebben gehad. De voorzitter noemt dat “een oneerlijk verwijt”. Hij heeft gelijk dat het bestuur al in een vroeg stadium “in grote lijnen” haar plannen bekendmaakte. Tot uitwerking van de plannen kwam het echter niet.

Er is nu behoefte aan een sterke man die snel beslissingen durft te nemen en indruk maakt op anderen. Automatisch gaan daarbij de gedachten uit naar Piet de Bruin. Hij is negentien jaar bondsvoorzitter geweest. Funk volgde hem op. De Bruin heeft steeds gezegd dat hij nooit meer zal terugkeren als kopman van de NeVoBo. Die woorden herhaalt hij vanuit Osaka waar hij in zijn hoedanigheid als vice-voorzitter van de internationale volleybalbond FIVB verblijft.

De Bruin is echter wel bereid als “een soort kabinetsformateur” op te treden. Daarvoor ligt de toestand van "zijn' bond, aldus de ras-bestuurder, hem nog na aan het hart. De Bruin maakte in 1986 eigenhandig de weg vrij voor Arie Selinger om zijn revolutionaire model bij het nationale team in te voeren. De ex-voorzitter is er nog steeds een zeer groot voorstander om de internationals uit de clubs te halen.

De Bruin noemt de ontstane situatie “in en in triest”. Het heeft hem bevreemd dat het nieuwe bestuur hem nooit om advies vroeg. Verleden week deed hij dat ongevraagd over de binnenkort in te voeren structuur binnen de NeVoBo. De Bruin verwijt Funk “een ongelukkige hand” te hebben gehad. Hij zegt zich echter ook te realiseren dat zijn opvolger “zeer ijverig” is geweest. “Hij was geen receptieloper.”

Funk is nog geen jaar bondsvoorzitter geweest. Hij werd op 30 november 1991 officieel benoemd. De 51-jarige Funk, een voormalige beroepsmilitair, bleek geen krachtig bestuurder. Een voorbeeld daarvan was dat hij te lang wachtte om ex-bondscoach Harrie Brokking mede te delen dat diens voorganger Arie Selinger, op voordracht van de spelers, bij Oranje zou terugkeren.

Het dieptepunt in zijn korte, maar zeer roerige periode als praeses was voor Funk het moment dat Arie Selinger hem tijdens een persconferentie in maart publiekelijk beledigde. De voorzitter reageerde niet en hield zich groot. Na de Olympische Spelen in Barcelona zei hij in een interview daarover: “Voor het volleybal in Nederland heb ik mijn eigen ego op dat moment volledig ondergeschikt gemaakt.”