CDU en CSU zinspelen op uitroepen van sociale noodtoestand; Bonn: 48.985 asielzoekers in één maand

BONN, 2 NOV. Het aantal asielzoekers in Duitsland is in oktober met 48.985 gestegen, een record. Hierdoor is de druk op Duitse politici verder toegenomen om snel een manier te vinden de stroom in te dammen.

Binnen de christen-democratische regeringspartijen CDU en CSU gaan er stemmen op om zo nodig een "sociale noodtoestand' uit te roepen. Op grond daarvan zou de regering via speciale maatregelen de aantallen asielzoekers die het land binnenkomen kunnen beperken.

De vice-voorzitter van de gezamenlijke fractie van beide partijen in de Bondsdag, Johannes Gerster, deed het afgelopen weekeinde voorstellen van deze strekking in de media. Hij wees erop dat de aantallen asielzoekers sinds 1990 elk jaar ruwweg zijn verdubbeld. Ook kanselier Helmut Kohl zou voor een dergelijke oplossing voelen. De derde coalitiepartner, de liberale FDP, verklaarde zich echter tegen het uitroepen van een dergelijke noodtoestand, omdat die maatregel voor andere situaties zou zijn bedoeld.

De voorkeur van de CDU/CSU en de FDP blijft uitgaan naar een wijziging van artikel 16 van de grondwet, waarin het asielrecht is geregeld. Voor zo'n wijziging, waarvoor een meerderheid van ten minste tweederde is vereist, is de coalitie echter afhankelijk van de steun van de sociaal-democratische SPD. Deze partij zal over twee weken op een buitengewoon partijcongres daarover beslissen.

De overige partijen van de coalitie oefenen al maanden druk uit op de SPD om zich te haasten. Suggesties om een "noodtoestand' uit te roepen kunnen volgens waarnemers niet los worden gezien van deze pogingen.

Uit gegevens van het ministerie van binnenlandse zaken blijkt dat het totale aantal buitenlanders dat asiel heeft aangevraagd in Duitsland gedurende de eerste tien maanden van dit jaar is opgelopen tot 368.536. In dezelfde periode vorig jaar waren het er 203.321. Het vorige maandelijkse record was bereikt in juli met een totaal van 46.496 asielaanvragen.

De grootste groep asielzoekers was in oktober die van de Roemenen met 15.007 aanvragen, gevolgd door 9.402 vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië, 5.184 Bulgaren, 2.807 Turken en 1.352 Algerijnen. Dat de Roemenen, overwegend zigeuners, opieuw het talrijkst waren, wekte enige verwondering omdat Bonn en Boekarest onlangs een overeenkomst sloten waarin de repatriëring van vrijwel alle Roemeense vluchtelingen werd geregeld. Gisteren, toen de regeling in werking trad, werden de eerste Roemenen op de trein terug gezet. (AFP, Reuter, AP)