Brinkman eist streng optreden tegen illegalen

DEN HAAG, 2 NOV. CDA-fractieleider Brinkman vindt dat de gemeenten illegalen rigoreus moeten uitsluiten van overheidsvoorzieningen, zoals de bijstand of huisvesting. Ook PvdA-voorzitter Rottenberg bepleitte zaterdag een harder optreden tegen illegalen.

Brinkman deed zijn uitspraken vanochtend voor de NCRV-radio. Bij het uitsluiten van voorzieningen maakte hij een uitzondering voor medische hulp.

Volgens Brinkman moeten de gemeenten bestanden met elkaar gaan koppelen. “Daar zijn wij al langere tijd voorstander van”, aldus de CDA-fractieleider. Hij vindt dat de gemeenten een scherper beleid moeten voeren en dat de rijksoverheid de gemeenten daar desnoods toe moet dwingen. “Misschien moet het kabinet de financiële touwtjes richting gemeenten strakker aantrekken, als die een handje geholpen moeten worden op die manier.”

Ook PvdA-voorzitter Rottenberg bepleit een harder optreden tegen illegalen. Op een bijeenkomst van PvdA-bestuurders in Deventer beschouwde hij “handhaving van de wet, zonder aanzien des persoons”, als de belangrijkste taak van de overheid. Een dag tevoren had Rottenberg zich voor de VPRO-radio scherp over de illegalen uitgelaten. Hij pleitte voor flinke uitbreiding van de politie om de toestroom van illegalen tegen te gaan. De PvdA-voorzitter voegde eraan toe dat ondernemers die illegalen te werk stellen zwaar moet worden bestraft.

Volgens Rottenberg moet in het buitenland het beeld ontstaan dat het voor illegalen moeilijk is in Nederland aan werk te komen. “Nu is het beeld: in Nederland is veel werk voor illegalen. Het beeld moet zijn: in Nederland is het niet makkelijk om werk te vinden, zeker niet voor illegalen. Als je wordt gepakt, kom je in problemen.”

Rottenberg sprak zich daarom uit tegen een "algemeen pardon' voor illegalen die nu werk hebben, zoals zijn partijgenoot, A. van der Zwan, had voorgesteld. “Dat kan dus absoluut niet, dat heeft een precedentwerking”.

De PvdA-voorzitter vindt dat het tegengaan van de toestroom en bevordering van de terugkeer voorop moeten staan. Volgens hem bestaat er onder de organisaties voor allochtonen in Nederland een breed draagvlak om die koers te volgen. “Ze zeggen ons: jullie moeten de toestroom stoppen, jullie moeten ervoor zorgen dat die mensen daar gaan werken waar ze horen. Dat moeten we doen om Nederland in Europa weer voorop te laten lopen om in noodgevallen ontheemden plaats te bieden, en inzake Joegoslavië ruimhartiger te kunnen zijn”.