Bobby Fischer speelt twee bedaarde remises

ROTTERDAM, 2 NOV. Twee bedaarde remises speelden Bobby Fischer en Boris Spasski dit weekeinde in hun schaakmatch in Belgrado. Zo bleef de stand 9-5 voor Fischer. We moeten nog even blijven wachten op de tiende winstpartij van Fischer, die hem bij de eindstreep zal brengen.

Na een reeks van Siciliaanse partijen kwam zaterdag weer eens de ruilvariant van het Spaans op het bord. In de negende partij had Fischer daar snel mee gewonnen. Nu deed hij het iets anders; hij kon ook niet verwachten dat Spasski nog een keer in dezelfde kuil zou vallen.

Deze variant toont altijd hetzelfde beeld: wit heeft de betere pionnenstelling, zwart het voordeel van het loperpaar. Ook nu. De grootmeesters in de perskamer hadden de indruk dat eerst Spasski en daarna Fischer iets beter stond, en de spelers zelf lieten zich na de partij ook in die trant uit.

Waarschijnlijk was er nooit veel bijzonders aan de hand geweest. Evenmin als in de partij van gisteren. Tegen Spasski's Sämisch-variant van het koningsindisch speelde Fischer het verdedigingssysteem dat Spasski in de negende partij hardhandig gekraakt had. Nu deed Fischer het beter natuurlijk. Helemaal gelijk spel kreeg hij niet na de opening, maar zijn stelling viel moeilijk te bestormen en Spasski deed er ook geen ernstige pogingen toe.

Wit Fischer - Zwart Spasski, 27ste partij.

1. e2-e4 e7-e5 2. Pg1-f3 Pb8-c6 3. Lf1-b5 a7-a6 4. Lb5xc6 d7xc6 5. 0-0 f7-f6 6. d2-d4 e5xd4 7. Pf3xd4 c6-c5 8. Pd4-e2. In de negende partij won Fischer met 8. Pb3. Hij gaat er van uit dat Spasski zijn les nu geleerd heeft. 8...Dd8xd1 9. Tf1xd1 Lc8-d7 10. Pb1-c3 Pg8-e7 11. Lc1-f4 0-0-0 12. Td1-d2 Nu zou wit volgens de theorie een klein voordeel hebben, maar het blijkt niets te zijn. 12...Pe7-g6 13. Lf4-g3 Pg6-e5 14. Lg3xe5 f6xe5 15. Ta1-d1 c5-c4 16. Kg1-f1 Lf8-c5 17. Pe2-g1 Ld7-g4 18. Td2xd8+ Th8xd8 19. Td1xd8+ Kc8xd8 Op het eerste gezicht lijkt zwart zelfs wat beter te staan, met zijn mooie lopers. 20. Pc3-e2 Kd8-e7 21. Kf1-e1 b7-b5 22. c2-c3 Ke7-f6 23. h2-h3 Lg4-h5 24. Pe2-g3 Lh5-f7 25. Pg1-f3 g7-g6 26. Pg3-f1 g6-g5 27. Ke1-e2 Lf7-g6 28. Pf3-d2 h7-h5 29. Pf1-e3 c7-c6 30. Ke2-f3 Lg6-f7 31. Pd2-f1 a6-a5 32. Kf3-e2 Lf7-e6 33. Pf1-g3 Kf6-g6 34. a2-a3 Le6-f7 35. Pg3-f5 Lf7-e6 36. Ke2-f3 Le6-d7 37. Kf3-g3 Ld7-e6 38. h3-h4 Le6-d7 39. h4xg5 Kg6xg5 40. Pf5-h4 Ld7-g4 41. Pe3xg4 h5xg4 42. Ph4-f5 a5-a4 43. f2-f3 g4xf3 44. Kg3xf3 Lc5-f8 45. Pf5-e3 Kg5-h5 46. Pe3-f5 Lf8-c5 Remise. Wit heeft kleine succesjes behaald: een loper geruild, een vrijpion gemaakt. Maar hij kan niet verder komen en als hij rare dingen zou doen, heeft ook zwart dreigingen: Lc5-f8-h6-c1 of c6-c5 gevolgd door b5-b4.

Wit Spasski - Zwart Fischer, 28ste partij.

1. d2-d4 Pg8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. Pb1-c3 Lf8-g7 4. e2-e4 d7-d6 5. f2-f3 0-0 6. Lc1-e3 Pb8-c6 7. Pg1-e2 a7-a6 8. h2-h4 h7-h5 9. Pe2-c1 e7-e5 10. d4-d5 Pc6-d4 In de twaalfde partij leed Fischer een verschrikkelijke nederlaag met 10...Pe7. 11. Pc1-b3 Pd4xb3 12. Dd1xb3 Kg8-h7 13. Lf1-e2 Lg7-h6 14. Le3xh6 Ambitieuzer was 14. Lf2 14... Kh7xh6 15. 0-0-0 Kh6-g7 16. Kc1-b1 Dd8-e7 17. Td1-g1 Tf8-h8 18. g2-g4 h5xg4 19. f3xg4 Pf6-d7 20. g4-g5 Pd7-c5 21. Db3-d1 a6-a5 Wit is de enige die iets ondernemen kan. Als er iets in zit, zou het een keer van h4-h5 moeten komen. In het vervolg blijft hij manoevreren, zonder tot daden over te gaan. 22. Tg1-f1 Lc8-d7 23. Dd1-e1 Th8-h7 24. De1-g3 Ta8-f8 25. Tf1-f6 Tf8-h8 26. b2-b3 Ld7-e8 27. Le2-g4 Le8-d7 28. Lg4-d1 Ld7-e8 29. Ld1-g4 Le8-d7 30. Lg4-d1 Ld7-e8 31. Tf6-f2 Gaat nog even remise door herhaling van zetten uit de weg. 31...c7-c6 32. a2-a4 De7-d8 33. Kb1-a2 Dd8-e7 34. Ld1-g4 Le8-d7 35. Lg4-d1 Ld7-e8

Remise. Het is inderdaad moeilijk te zien hoe wit verder zou moeten komen.

    • Hans Ree