Advertentiescherm moet handel oppeppen

Het Handel Ondersteunend Systeem (HOS), het computerprogramma van de Amsterdamse Effectenbeurs, is sinds vorige week vrijdag uitgebreid met een zogeheten advertentiescherm. Op dit scherm kunnen hoeklieden "adverteren' met bied- en laatprijzen van bepaalde fondsen. Banken en commissionairs kunnen zodoende snel kennis nemen van deze gegevens, die voorheen slechts telefonisch konden worden verkregen. De bied- en laatprijzen zijn de aandelenprijzen waartegen de hoeklieden in principe willen verkopen of kopen.

De introductie van het advertentiescherm is onderdeel van een aantal maatregelen dat er op gericht is de handel in aandelen te verbeteren en doorzichtiger te maken. De beurs wil voorkomen dat meer omzet "weglekt' naar Seaq International in Londen. Dit pakket maatregelen vloeit voort uit de aanbevelingen die de commissie aandelenhandel, waarin vertegenwoordigers van banken, commissionairs en hoeklieden zaten, eind vorig jaar publiceerde.

Tot voor kort konden commissiehuizen (banken en commissionairs) de bied- en laatprijzen alleen te weten komen door de hoeklieden, die vraag en aanbod op de beursvloer bijeenbrengen, op te bellen. De mogelijkheden om alle marktpartijen volledig en gelijktijdig te informeren, werden op deze wijze beperkt door de beschikbare mankracht en het aantal telefoonlijnen.

Op het scherm kunnen hoeklieden de bied- en laatprijzen en de bijbehorende hoeveelheden tonen van fondsen waarin zij handelen. Deze combinaties van een prijs en een hoeveelheid, ook wel quotes genoemd, geven de commissiehuizen inzicht in de diepte van de markt, de mogelijkheden om transacties van verschillende omvang uit te voeren. Voor de hoeklieden is het voordeel van het systeem dat ze meer eventuele klanten in één keer kunnen bereiken. Hoewel de bied- en laatprijzen een indicatief karakter hebben, wordt ervan uitgegaan dat de commissiehuizen meestal tegen deze prijzen transacties kunnen afwikkelen. Bij Seaq International zijn de marktpartijen wel verplicht zich aan de afgegeven bied- en laatprijzen te houden.

De beurs verwacht dat de advertentieschermen van de hoeklieden een positief effect zullen hebben op de omzet van de beurs omdat de commissiehuizen hebben toegezegd meer orders via Amsterdam te laten lopen als de advertentieschermen worden geïmplementeerd.