Aalsmeer in beroep tegen bouwverbod

AALSMEER, 2 NOV. De gemeente Aalsmeer gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in kort geding over het zogeheten interimbeleid van de Staat der Nederlanden met betrekking tot de geluidszones rond Schiphol.

Een positieve uitspraak zou betekenen dat Aalsmeer woningen mag gaan bouwen in het gebied Dorp/Stommeer. Het betrokken gebied ligt volgens de gemeente net buiten een zone waarin wegens de geluidhinder van het vliegverkeer niet mag worden gebouwd. De luchthaven is op dit ogenblik bezig met het vaststellen van de definitieve geluidszones, in het kader van het Plan van Aanpak voor Schiphol en Omgeving. Dat plan moet in 1995 zijn uitgewerkt. Tot die tijd mag er in Dorp/Stommeer geen paal de grond in, omdat het interimbeleid dat niet toelaat.