VN-inspecteurs in Irak met de dood bedreigd

MANAMA, 31 OKT. Een ploeg inspecteurs van de Verenigde Naties die de afgelopen twee weken in Irak op zoek naar massa-vernietigingswapens is geweest, is gehinderd en zelfs met de dood bedreigd, ondanks garanties voor hun veiligheid. Dat heeft de leider van de groep, de Rus Nikita Smidovitsj. gisteren bij zijn aankomst in Manama (Bahrein) gezegd. Aan de andere kant hebben de Iraakse autoriteiten de insepcteurs toegelaten op alle 50 plaatsen die ze wilden bezoeken en bereidwillig gegevens verschaft.

“In het begin hebben ze ons verzekerd erop te zullen toezien dat de ploeg in een veilige omgeving zou opereren”, zei Smidovitsj. “Helaas werd de leden room-service ontzegd. Een avond was er een fysieke aanval op de inspecteurs, en vervolgens waren er dreigbrieven.”

Hij zei dat de anonieme brieven, in goed Arabisch geschreven, bij verscheidene inspecteurs onder de deur van hun hotelkamer waren doorgeschoven. Erin stonden dreigementen om “mensen te vermoorden”.

Smidovitsj zei dat de hoteldirectie een week lang had geweigerd de kamers van de inspecteurs te laten schoonmaken of schone handdoeken en lakens beschikbaar te stellen.

Smidovitsj' ploeg was de 45ste die Irak bezocht, en de grootste. Haar belangrijkste taak was uit te vinden of Irak nog Scud- of andere ballistische raketten heeft. “Wat betreft de taak van ons team zou ik niet zeggen dat er wijd-open gaten zijn”, zei Smidovitsj.

Rolf Ekeus, de voorzitter van de speciale ontwapeningscommissie van de VN, probeert op het ogenblik vast te stellen of Irak heeft voldaan aan de bepalingen van het staakt-het-vuren in de Golfoorlog, die voorzien in de eliminatie van Iraks massa-vernietigingswapens. Smidovitsj wees er wat dit betreft op dat Bagdad resolutie 715 nog moet aanvaarden, die voorziet in verdere toetsing van Iraks naleving van alle VN-resoluties. Ekeus zal op korte termijn Bagdad bezoeken om over dergelijke zaken te praten. (Reuter)