Verbod boek Bruinsma gevraagd

AMSTERDAM, 31 okt. De Amsterdamse advocaat J. Engelsma gaat proberen via een kort geding verdere verspreiding van het boek “De Dominee”, over de in 1991 vermoorde Amsterdamse onderwereldbaas Klaas Bruinsma, te verbieden.

Engelsma trad destijds op als advocaat voor Bruinsma. De schrijver van het boek, journalist B. Middelburg, beschuldigt Engelsma er in het boek van betrokken te zijn geweest bij onwettige transacties van Bruinsma. In het kort geding zal Engelsma ook eisen dat Middelburg stopt met het publiekelijk herhalen van zulke beschuldigingen.

De advocaat beroept zich op een onderzoek van de deken van de orde van advocaten in Amsterdam waaruit blijkt dat hem geen enkel strafrechtelijk verwijt treft en op uitspraken van de president van de rechtbank en de president van het gerechtshof in Amsterdam, die dergelijke uitlatingen van Middelburg eerder onrechtmatig verklaarden.