Uitloting obligatie Kanker Instituut: 1 miljoen gulden

Bij de maandelijkse uitloting van de renteloze premie-obligatielening van Het Nederlands Kanker Instituut 1988 per 1998, is de premie gevallen op de obligatie groot 1.000 gulden genummerd 163557. Tegen inlevering van dit stuk wordt aan de houder één miljoen gulden uitbetaald.