Robberbridge is charmant

Vroeger was robberbridge nogal in zwang. In tegenstelling tot het tegenwoordig veel populairdere wedstrijdbridge speelt bij het robberen de strijd zich slechts af op één tafel. Je bent sterk afhankelijk van de kaarten en de partners die je krijgt, terwijl er ook voortdurend een beroep gedaan wordt op je technisch kunnen en psychologisch inzicht.

Het robberspel wordt voornamelijk nog gespeeld op clubs in de Angelsaksische landen. De bekendste is de Portland Club in Londen, waar je op een middag een klein fortuin kan winnen of verliezen. Ook Nederland kent nog een - helaas zeer beperkt - aantal bridgehomes waar je deze toch charmante speelsoort kan beoefenen. Onlangs wipte ik even binnen in de Scheveningse sociëteit "De Rijnstroom' en viel meteen met mijn neus in de boter. Aan een tafel trof ik good old Bobby Blitzblum die een gedubbelde 4ß4 moest afspelen. West was zojuist met ß7H gestart:

Noord

ß7 A94

ß6 H104

ß5 V5

ß4 97542

Zuid

Blitzblum

ß7 52

ß6 A753

ß5 H42

ß4 AHB3

Het biedverloop was scherp: OW hadden aan 2ß7 al genoeg om de robber te winnen. Blitzblum verkocht met 3ß4 zijn huid zo duur mogelijk.

West NoordOost Zuid

1SA (1) pas 2ß6 (2)pas

2ß7 pas pas 3ß4

pas pas 3ß5pas

3ß7 4ß4 pas pas

dbl pas pas pas

(1) 15-17, (2) transfer naar schoppen (vijfkaart of langer)

Meteen nadat hij down was gegaan, sloeg Blitzblum zich voor zijn hoofd: ""Natuurlijk, dit moest ik gewoon maken, dat ik dat niet meteen zag, kijk maar ...''

Ziet u het ook? ß7H wordt gedoken; de nagespeelde schoppen is voor het aas. Na het slaan van troefaas en -heer blijkt dat bij West ß4V blijft hangen. Nu ruiten naar de vrouw en de laatste schoppen van dummy in de hand getroefd. West wordt nu via troefboer ingegooid en het contract is gemaakt: gestript van zijn schoppens is West genoodzaakt hetzij van ß5A af te spelen waarna op ß5H een hartenverliezer uit dummy weggaat, hetzij zijn ß6VB open te breken waardoor de leider plotseling een winnende snit met ß610 heeft. Het aardige van deze speelwijze is dat het spel ook gemaakt wordt als Oost een zeskaart schoppen heeft, wat in het biedverloop best zou kunnen. Zo lag het spel in Scheveningen:

Noord

ß7 A94

ß6 H104

ß5 V5

ß4 97542

West Oost

ß7 HV7 ß7 B10863

ß6 VB98 ß6 62

ß5 AB6ß5 109873

ß4 V106 ß4 8

Zuid

ß7 52

ß6 A753

ß5 H42

ß4 AHB3

Een speciale variant van het robberbridge is goulash, dat via de Belgische badplaatsen over is komen waaien uit Parijs. Bij mijn weten wordt goulash in ons land alleen gespeeld in Amsterdam, op de Continental Club en op de bridgesociëteit Hoenselaar. Door de speciale manier van delen, vier-drie-drie-drie, kent het goulash-bridge een hoog percentage extreme kaartverdelingen. Deelscores worden niet gespeeld. Die handen worden opnieuw gegeven, vijf-vier-vier, nadat ze op kleur zijn teruggenomen. Acht-, negen- en tienkaarten vormen dan geen uitzondering. Soms tart het spektakel bijna elke beschrijving. Ik doe toch een poging met een hand die als downrecord 1991 de geschiedenis zou ingaan. Hij komt uit Hoenselaar:

Zuid geverNoord

Allen kw. ß7 B6532

ß6 V73

ß5 8642

ß4 H

West Oost

ß7 -ß7 87

ß6 9854 ß6 -

ß5 - ß5AHVB109753

ß4AVB1097542ß4 63

Zuid

ß7 AHV1094

ß6 AHB1062

ß5 -

ß4 8

West NoordOost Zuid

2ß7

4ß4 4ß7 5ß6 6ß7

7ß6 dbl pas pas

pas

Oost was een ervaren goulash-speler die na 4ß7 in Noord op zijn klompen aanvoelde dat het daar niet bij zou blijven. NZ zouden zeker naar 6 of 7ß7 gaan. Om zijn partner de dodelijke start tegen een schoppenslem aan te reiken bood Oost zijn renonce harten op vijfniveau. Oost, die op een knallend doublet rekende, zou vervolgens betrekkelijk goedkoop kunnen corrigeren naar 6ß5. Deze briljante vondst bleek echter als een boemerang te werken. Zuid doubleerde niet, maar bood heel droog 6ß7. En wie kan het West kwalijk nemen dat hij met 7ß6 op de proppen kwam? Eén klaverslag was het enige dat een ontgoochelde Oost nog wist te produceren, twaalf down: -3500.

    • Jan van Cleeff