ramsj

Peter Watson: Wisdom and Strength. The biography of a Renaissance Masterpiece Gebonden, Hutchinson 1990, van ƒ 72,00 voor ƒ 29,90. Het Martyrium Amsterdam.

Marianne Fulton: Eyes of Time Paperback, 1988, van ƒ 70,00 voor ƒ 29,50. De Verbeelding Amsterdam.

Alexander en Nicholas Humez: ABC Et Cetera Paperback, D.R. Godine 1987, van ƒ 43,20 voor ƒ 14,50. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Edvard Munch: Masterprints form the Epstein Family Collection Paperback, 1990, van ƒ 75,00 voor ƒ 29,90. Het Martyrium Amsterdam.

C.H. Slechte, N. Herweijer (red.): Het Waagstuk. Wegen en waaggebouwen in Nederland. Gebonden, De Bataafsche Leeuw 1990, van ƒ 39,90 voor ƒ 19,90. Beide bij Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Geertjan Lubberhuizen: Dichters bij de Bezige Bij (1944-1984) Paperback, De Bezige Bij 1984, van ƒ 35,00 voor ƒ 9,90. Bij alle ICOB-boekhandels, info. 01720 - 37231

Edward Behr: Hirohito. Behind the Myth Paperback, Vintage Books 1989, van ƒ 26,90 voor ƒ 8,90. De Boekenmarkt, Den Haag 070 - 3658226

W.J.F. Jenner: China. A Photohistory 1937-1987 Gebonden, Pantheon Books 1988, van ƒ 74,50 voor ƒ 29,50. De Verbeelding Amsterdam.

Peter Watson: Wisdom and Strength. The biography of a Renaissance Masterpiece

Gebonden, Hutchinson 1990, van ƒ 72,00 voor ƒ 29,90. Het Martyrium Amsterdam.

Gedurfde uitgave: een monografie van een schilderij, de Allegorie van Wijsheid en Kracht van Paolo Veronese (1528-1588). ""In ruim vier eeuwen'', aldus de Engelse journalist Watson, ""was dit doek de stille getuige van grote politieke drama's - oorlog, troonafstand, revoluties en aanslagen.'' Watson volgt de reis van het schilderij, dat door de belangrijkste kunstverzamelaars werd aangekocht en talloze malen is geïmiteerd.

Marianne Fulton: Eyes of Time

Paperback, 1988, van ƒ 70,00 voor ƒ 29,50. De Verbeelding Amsterdam.

De geschiedenis van de Amerikaanse fotojournalistiek in ruim vierhonderd foto's, in zwart-wit en kleur. Vanaf 1839 tot nu. De foto's zijn chronologisch geordend en worden begeleid door uitvoerige historische toelichtingen. Het boek - dat dienst deed als catalogus bij een reizende tentoonstelling - besluit met korte biografieën van de voornaamste fotografen. Fraai.

Alexander en Nicholas Humez: ABC Et Cetera

Paperback, D.R. Godine 1987, van ƒ 43,20 voor ƒ 14,50. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Zestig procent van de dagelijks gebruikte woorden in het Engels stammen in rechte lijn af van het Latijn, schrijven de gebroeders Humez. Per letter van het alfabet geven ze de herkomst en geschiedenis van Latijnse begrippen die voortleven in de taal. Het geheel wordt ontsloten met een register. Gepopulariseerde etymologie, maar van hoog niveau.

Edvard Munch: Masterprints form the Epstein Family Collection

Paperback, 1990, van ƒ 75,00 voor ƒ 29,90. Het Martyrium Amsterdam.

Een overzicht van het grafische werk van de Noorse schilder en graficus Edvard Munch (1863-1944) - een van de grondleggers van het ex

pressionisme - dat in het bezit is van de National Gallery of Art in Washington. Het gaat om de collectie van de familie Epstein. Zeer goede reprodukties in zwart-wit en kleur, ingeleid door Sarah G. Epstein. Meerdere uitklapplaten.

C.H. Slechte, N. Herweijer (red.): Het Waagstuk. Wegen en waaggebouwen in Nederland.

Gebonden, De Bataafsche Leeuw 1990, van ƒ 39,90 voor ƒ 19,90. Beide bij Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Beknopte geschiedenis van waaggebouwen en het wegen in Nederland. Diverse auteurs schrijven over de economische functie van de waag, over waagmeesters en over de organisatie en de nevenfuncties van het waaggebouw. Het boek bevat de eerste complete inventarisatie van alle Nederlandse waaggebouwen. Fraai verzorgd en rijk geïllustreerd. Van dezelfde uitgeverij - maar veel minder wat betreft uitvoering en inhoud - ligt bij Scheltema: G.Lutke Meijer: De Amsterdamse haven door de eeuwen heen (1990, van ƒ 49,90 voor ƒ 19,90). Storend in beide boeken is het ontbreken van een register.

Geertjan Lubberhuizen: Dichters bij de Bezige Bij (1944-1984)

Paperback, De Bezige Bij 1984, van ƒ 35,00 voor ƒ 9,90. Bij alle ICOB-boekhandels, info. 01720 - 37231

Bloemlezing van dichters die bij De Bezige Bij publiceerden, gekozen en ingeleid door Geertjan Lubberhuizen. Van iedere dichter is slechts een gedicht opgenomen. Ook zijn er gedichten opgenomen die tijdens de oorlog als rijmprent verschenen of die werden gepubliceerd in tijdschriften van De Bezige Bij. In totaal gaat het om 179 gedichten. Veel bekende namen.

Edward Behr: Hirohito. Behind the Myth

Paperback, Vintage Books 1989, van ƒ 26,90 voor ƒ 8,90. De Boekenmarkt, Den Haag 070 - 3658226

De stelling van Behr luidt: in tegenstelling tot wat zo vaak wordt beweerd was Hirohito geen speelbal of pacifist. Integendeel, in de beginjaren was hij actief betrokken bij de oorlog, pas later nam hij daar afstand van. De gelijknamige film van Behr deed in Nederland veel stof opwaaien. Kousbroek schreef: ""Hier is geen ander woord voor dan geschiedvervalsing.''

W.J.F. Jenner: China. A Photohistory 1937-1987

Gebonden, Pantheon Books 1988, van ƒ 74,50 voor ƒ 29,50. De Verbeelding Amsterdam.

""Gedurende de laatste vijftig jaar'', schrijft Jenner in zijn inleiding, ""heeft China veranderingen ondergaan waar het Westen 500 jaar over deed: in een serie abrupte en pijnlijke sprongen belandde het land daarmee van de Middeleeuwen in de 20ste eeuw.'' Deze ontwikkeling is hier vastgelegd met zo'n 150 zwart-wit foto's uit het Magnum-archief van o.a. Cartier-Bresson, Inge Morath, Marc Riboud, René Burri en Helen Snow. Niet alle reprodukties zijn even overtuigend.

    • Ewoud Sanders