Orkesten in regio moeten meer gaan samenwerken

DEN HAAG, 31 OKT. Minister d'Ancona (WVC) heeft een commissie benoemd die haar nog voor 1 december moet adviseren over de orkestvoorziening in het oosten van het land, waar het Gelders Orkest in Arnhem en het orkest van Forum in Enschede geen overeenstemming kunnen bereiken over de in het nieuwe Kunstenplan gewenste samenwerking. Han Lammers, commissaris van de koningin in Flevoland, is voorzitter. Leden zijn Hans van Beers, directeur van de VPRO en oud-directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Jan Zekveld, hoofd klassieke muziek van de VARA. De commissie moet zich uitspreken over artistieke kwaliteit, doelmatigheid en een passende bestuursstructuur.

Het Brabants Orkest (HBO) en het Limburgs Symphonie Orkest (LSO) hebben minister d'Ancona laten weten de door haar gewenste samenwerking gestalte te willen geven door de vorming van een college van overleg en de opstelling van convenanten. Beide orkesten willen de eigen artistieke en organisatorische verantwoordelijkheid behouden. De orkesten verwachten dat uitwisseling van musici niet tot de verwachte voordelen leidt, omdat het reizen de werktijd verlengt, en dat de uiteenlopende taakstelling problemen geeft. Het orkest dat vooral koorbegeleiding en uitvoeringen op kleine podia krijgt toebedeeld, zal zich een b-orkest gaan voelen en gedemotiveerd raken.

Volgens de voorgestelde convenanten speelt het LSO vooral in Limburg en in de tweede plaats in Brabant en Duitsland en België klassiek en neo-klassiek repertoire. HBO speelt vooral in Brabant en in de tweede plaats in Limburg het grote 20ste-eeuwse repertoire en grote symfonische koorwerken. De orkesten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van Opera Zuid, die in principe wordt verzorgd door het LSO.