Omwisselen van rijbewijzen wordt beperkt

DEN HAAG, 31 OKT. Het omruilen van buitenlandse in Nederlandse rijbewijzen wordt per 1 januari 1993 aan banden gelegd. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een voorstel van minister Maij (verkeer en waterstaat) het Wegenverkeersreglement te veranderen.

Door de nieuwe regels kunnen rijbewijzen uit andere landen nog maar beperkt worden omgeruild. De wijzigingen maken het "rijbewijstoerisme' naar de Antillen niet langer lucratief.

Een belangrijke verandering is dat mensen, op de dag dat het rijexamen wordt afgenomen, in het land moeten wonen waar dat gebeurt. Verder moet de examinant in het jaar voorafgaande aan de afgifte van het rijbewijs, minstens zes maanden in het land hebben gewoond.

Deze regeling geldt voor de Nederlandse Antillen en Aruba, de EG-landen en landen die aangesloten zijn bij de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA): Oostenrijk, Zweden, Zwitserland, Finland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Mensen met rijbewijzen uit andere landen moeten in Nederland opnieuw examen doen. Alleen als die landen een aparte overeenkomst hebben met Nederland, blijft omwisselen mogelijk.

De beperking wordt ingevoerd omdat “men vanuit Nederland onvoldoende kijk heeft op de kwaliteit van het rijexamen”, zo meldt het ministerie van verkeer en waterstaat. Verder zou het “inzicht in de echtheid” van sommige rijbewijzen ontbreken. Maij vindt bovendien dat de eisen voor een aantal in het buitenland behaalde rijbewijzen zo licht zijn dat degenen met zo'n rijbewijs een gevaar op de weg kunnen vormen.

Minister Hirsch Ballin (Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken) zal bekijken in hoeverre door “intensivering van sociaal economische inspanningen” het wegvallen van rijbewijstoerisme op Saba en St. Eustatius kan worden opgevangen. Voor deze eilanden vormt dat toerisme een belangrijke bron van inkomsten. Op Saba is bijna tien procent van de begroting afkomstig uit rijbewijzen.

De laatste jaren gaan ruim zesduizend Nederlandse toeristen alleen naar de Antillen om er in hun vakantie een paar rijlessen te nemen en er vervolgens examen te doen. Het rijexamen is er aanzienlijk makkelijker dan in Nederland. Terug in Nederland kan het rijbewijs worden omgewisseld tegen een Nederlands exemplaar.

Door de nieuwe regels, hoopt minister Maij ook tegen te gaan dat Duitsers die in hun land een rij-ontzegging hebben gekregen, hun rijbewijs in Nederland omruilen en daarmee dan toch in Duitsland gaan rijden.