Nederlaag voor bestuur Groen Links

AMERSFOORT, 31 OKT. Het partijbestuur van Groen Links heeft gisteren tijdens het derde Groen-Linkscongres een gevoelige nederlaag geleden. Vice-voorzitter J. Lagendijk, die binnen de partij als vernieuwingsgezind en invloedrijk geldt, werd niet herkozen.

In zijn plaats kozen de partijafdelingen een vertegenwoordiger van de "actie- en vakbondsvleugel', E. Meijer. Lagendijk werd wel herkozen als internationaal secretaris.

Ook hield het congres tegen de wens van het partijbestuur vast aan het oude principe van opheffing van de NAVO. Wel keurde het congres in navolging van het partijbestuur de mogelijkheid goed om in uiterste gevallen via de Verenigde Natie actief militair in te grijpen in landen waar genocide word gepleegd. De besluiten van het congres vormen de basis van het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij, die momenteel met zes zetels in het parlement is vertegenwoordigd.

Het partijbestuur had wegens de sterk veranderde internationale verhoudingen de intense afkeer van de NAVO die PSP, PPR en CPN - die in 1989 samen Groen Links vormden - van oudsher hebben willen doorbreken. Het had daartoe het voorstel ingediend om de NAVO als een militaire poot van de Conferentie voor veiligheid en samenwerking in Europa (CVSE) te gebruiken. Het congres vond echter dat, zoals een afgevaardigde het uitdrukte, de wereld dan wel veranderd mocht zijn, maar de NAVO zeker niet. Het stemde derhalve voor een zo snel mogelijke opheffing van de militaire organisatie. Ook besloot het congres dat op de lange termijn nog altijd dient te worden gestreefd naar een totale en wereldwijde ontwapening. Het partijbestuur was hier tegen, omdat dit uiteindelijk militair ingrijpen door een internationale organisatie als de Verenigde Naties of de CVSE onmogelijk zou maken. Het bestuur zei te willen streven naar een soort wereldwijde militaire politiemacht.