Koerden: weer invasie Turks leger in N-Irak

SALAHUDDIN, 31 OKT. De Iraakse Koerdenleider Jalal Talabani heeft de internationale wereld opgeroepen te protesteren tegen een nieuwe, grootscheepse inval van Turkse troepen gisteren op vijf plaatsen rondom Zakho in Noord-Irak.

Talabani noemde het onbegrijpelijk dat het Turkse leger zich op Iraaks grondgebied begeeft, op dezelfde dag dat de regionale Koerdische regering een overeenkomst ondertekende met de (Turks-)Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Daarin is vastgelegd dat de PKK, die vanuit Noord-Irak strijdt voor onafhankelijkheid in Zuidoost-Turkije, binnen enkele dagen de kampementen in de grensstreek verlaat en dat de organisatie zich onthoudt van gewapende activiteit. De PKK krijgt een gebied toegewezen de provincie Sulaimaniya aan de Iraanse grens, waar zij zich kan vestigen.

De overeenkomst volgde op drie weken van gevechten in de Noordiraakse bergen tussen Peshmerga's van het Iraakse Koerdistanfront, die werden gesteund door Turkse eenheden, en PKK-strijders. Osman Öçalan, de broer van PKK-leider Abdullah Öçalan liet de Iraakse Koerden maandag weten bereid te zijn zich onvoorwaardelijk over te geven. Gisteren werd de overeenkomst officieel ondertekend in de Noordiraakse stad Arbil, nadat de PKK-delegatie de zegen had gekregen van Abdullah Öcalan.

Nichervan Barzani, de neef van de Koerdenleider Masoud Barzani, verklaarde vanmorgen dat het Turkse leger bij zijn nieuwe invasie gebruik heeft gemaakt van de internationale wegen tussen Irak en Turkije, via de grensovergang Habur. Samen met een onbekend aantal manschappen werden tanks en artillerie Noord-Irak binnengebracht.

De angst bestaat in Koerdische kringen dat het Turkse leger zich niet kan verenigen met de vrije aftocht van de PKK-strijders naar Sulaimaniya. De invasie zou tot doel hebben om dat te verhinderen. Dat wordt afgeleid uit het feit dat in Hizawa, een van de vijf punten rondom Zakho die het Turkse leger heeft ingenomen, de Turkse strijdkrachten zich achter de Peshmerga's hebben opgesteld die de PKK hebben omsingeld. Nichervan Barzani zei dat de Iraakse Koerden de geallieerde legermacht in Zakho om informatie hebben gevraagd. De vertegenwoordigers van de Koerdenleiders Barzani en Talabani in Ankara hebben bovendien protest aangetekend bij de Turkse regering.

Al enkele dagen wordt vanuit Turkije gemeld dat het leger zich met twintigduizend manschappen in Noord-Irak heeft genesteld, om zo de PKK uit de grensstreek te verdrijven. De Iraakse Koerden, die zeggen dat zij heel goed in staat zijn de veiligheid in de grensstreek zelf te herstellen, zien dit als een flagrante schending van de soevereiniteit in het onafhankelijke Noord-Irak.