Karen Vintges: Filosofie als passie. Het denken ...

Karen Vintges: Filosofie als passie. Het denken van Simone de Beauvoir 292 blz., Prometheus, ƒ 39,90

Theo van Gogh: Een prettig gesprek 183 blz., L. J. Veen, ƒ 24,90

Midas Dekkers: Lief dier. Over bestialiteit 223 blz., geïll., Contact, ƒ 34,90

Wies van Moorsel: Contact en controle. Over het vrouwbeeld van de Stichting Goed Wonen 311 blz., Sua, ƒ 45,-

Tom Ronse: Rambo op lemen voeten. Amerika in de jaren negentig 270 blz., Kritak, ƒ 38,-

Rob Kroes: De leegte van Amerika. Een massacultuur in de wereld 218 blz., Prometheus, ƒ 29,90

Geert van Istendael: Arm Brussel 251 blz., Atlas, ƒ 34,90

H. W. van den Doel, P. C. Emmer en H. Ph. Vogel: Nederland en de Nieuwe Wereld 348 blz., Spectrum/Aula, ƒ 49,90

Patrick Vandermeersch: Over psychose, seksualiteit en religie. Het debat tussen Freud en Jung 318 blz., SUN, ƒ 39,50

Karen Vintges: Filosofie als passie. Het denken van Simone de Beauvoir

292 blz., Prometheus, ƒ 39,90

Dissertatie over Beauvoirs filosofische inzichten. Aan de hand van Foucaults "bestaansesthetica' betoogt Vintges dat haar gedachtengoed geen aftreksel was van de ideeën van Sartre, maar zich onderscheidde door een specifieke, eigen "levenskunst-ethiek'.

Theo van Gogh: Een prettig gesprek

183 blz., L. J. Veen, ƒ 24,90

De uitgeschreven teksten van de interviews die Theo (""ijdelheid is mijn naam'') van Gogh onder de titel Een prettig gesprek hield op de Amsterdamse kabel-tv met nogal uiteenlopende gasten (van Jos Brink tot Bettine Vriesekoop).

Midas Dekkers: Lief dier. Over bestialiteit

223 blz., geïll., Contact, ƒ 34,90

Rijk geïllustreerd betoog over seks van mensen met dieren, de ultieme consequentie van dierenliefde. Volgens Dekkers is onze cultuur doordrenkt met bestialiteit, in het dagelijks bestaan, maar vooral in ons hoofd. ""Onze fantasie is ons beste geslachtsorgaan.''

Wies van Moorsel: Contact en controle. Over het vrouwbeeld van de Stichting Goed Wonen

311 blz., Sua, ƒ 45,-

Proefschrift over de positie van vrouwen in de ideeën van de Stichting Goed Wonen die tussen 1946 en 1968 de Nederlandse wooncultuur sterk heeft beïnvloed.

Tom Ronse: Rambo op lemen voeten. Amerika in de jaren negentig

270 blz., Kritak, ƒ 38,-

De Belgische journalist Ronse schrijft over het verschil tussen Amerika en Europa, over enkele belangrijke recente veranderingen in Amerika (groeiende macht van de media, einde van de Koude Oorlog, etc.) en ten slotte over de problemen van dat "hedendaagse Rome'.

Rob Kroes: De leegte van Amerika. Een massacultuur in de wereld

218 blz., Prometheus, ƒ 29,90

Kroes, hoogleraar Amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam, over de ambivalente houding van Europeanen ten opzichte van Amerikaanse cultuur. ""Wat ouderen trof als het lege conformisme van de Amerikaanse cultuur, werd in de handen van jongeren het instrument van hun culturele revolutie.''

Geert van Istendael: Arm Brussel

251 blz., Atlas, ƒ 34,90

Persoonlijke visie op de geschiedenis en het karakter van de hoofdstad van België en beoogde hoofdstad van Europa door de schrijver van Het Belgisch labyrint.

H. W. van den Doel, P. C. Emmer en H. Ph. Vogel: Nederland en de Nieuwe Wereld

348 blz., Spectrum/Aula, ƒ 49,90

Een boek in drie delen: Nederlandse handelaren, kolonisten en planters in de Nieuwe Wereld; Nederland en Latijns-Amerika; Nederland en de Verenigde Staten. De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit van Leiden.

Patrick Vandermeersch: Over psychose, seksualiteit en religie. Het debat tussen Freud en Jung

318 blz., SUN, ƒ 39,50

Reconstructie van het theoretische debat tussen Freud en Jung door Belgische theoloog-filosoof-psychoanalyticus, thans hoogleraar godsdienstpsychologie te Groningen. Kern van de discussie blijkt de werkelijkheidservaring, die alles met seksualiteit te maken heeft.