Industrie: import O-Europa beperken

ROTTERDAM, 31 OKT. Hoogovens en de chemische industrie hebben opnieuw bij het ministerie van economische zaken en de Europese Commissie aangedrongen op maatregelen om voor staal, aluminium en chemische produkten tot een beperking van de import uit Oost-Europa tegen dumpprijzen te komen. Als "Brussel' daarmee akkoord gaat, kunnen de schadelijke effecten van de dumpingpraktijk volgend jaar belangrijk worden verminderd.

Nederland is er vorige maand niet in geslaagd goedkeuring van de Commissie te krijgen voor een importbeperking voor Oosteuropees staal - waar de produktiekosten momenteel 20 tot 30 procent lager liggen dan in West-Europa - op de markt wordt gebracht. Zo'n beperking geldt nu wel voor Duitsland, Frankrijk en Italië. De Commissie verleende de drie grote lidstaten op 18 augustus toestemming voor de importheffingen op bepaalde Tsjechoslowaakse staalprodukten.

Een van de redenen voor het recordverlies van 250 miljoen gulden dat Hoogovens over de tweede helft van dit jaar verwacht, en de scherpe winstdaling van chemieconcerns als DSM, is de dumping van goedkope produkten uit Oosteuropese landen op de wereldmarkt.

Hoogovens en Economische Zaken vinden de selectieve maatregel van "Brussel' onjuist. De beperking van de dumping voor de drie grote lidstaten heeft wel een positief effect op de Westeuropese markt en op het algemene prijsniveau, “maar je moet Nederland en andere lidstaten niet isoleren”, zegt een woordvoerder van het staalconcern. Hoogovens bepleit voor volgend jaar een maatregel voor de hele Gemeenschap.

Hoewel er dit jaar ook voor Nederland sprake is van een aanzienlijke procentuele invoerstijging voor staal en aluminium uit Oost-Europa was het dossier dat Economische Zaken aan Brussel had gestuurd, niet voldoende overtuigend voor de Europese Commissie. Dit ondanks de inbreuk die met de selectieve importbeperkende maatregel wordt gemaakt op het principe van de ongedeelde EG-markt.

Ook de chemische industrie wil heffingen op produkten uit Midden- en Oost-Europa. Volgens de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie is er sprake van een “zeer aanzienlijke overschrijding van toegestane importplafonds”, waardoor enkele Nederlandse producenten “substantiële schade” lijden. Volgens Economische Zaken komt de kwestie binnenkort weer aan de orde in het overleg met Brussel. “Voor 1993 ligt de situatie open. Een importrestrictie ligt eigenlijk niet voor de hand. Je kunt ook proberen een afspraak te maken over minimumprijzen voor de Oosteuropese produkten.”

    • Theo Westerwoudt