Frankrijk wordt morgen gedeeltelijk rookvrij

PARIJS, 31 OKT. De strijd tegen het "tabagisme' komt in Frankrijk in een nieuwe fase: vanaf 1 november mag in openbare gelegenheden niet meer worden gerookt. Het verbod geldt behalve voor overheidsgebouwen ook voor lokale treinen (alleen intercity's krijgen afdelingen voor rokers). Scholen en universiteiten en bedrijven worden ook rookvrij en moeten aparte ruimten inrichten voor rokers.

Het laatste geldt ook - en dat geeft menige uitbater hoofdbrekens - voor bistro's, café's, restaurants en disco's. Met onberispelijke bureaucratie heeft de wetgever ook nog bepaald dat elk etablissement niet alleen aparte ruimten voor rokers en niet-rokers moet hebben, maar dat de luchtverversing zeven liter per seconde per persoon moet bedragen. De exploitant die de wet aan zijn laars lapt, riskeert - als een klant klaagt - een boete van 600 tot 1200 franc (200 tot 400 gulden).

Aan menige "zinc' in bistro's wordt geklaagd dat de wet onuitvoerbaar is. Veel café's en menig restaurant zijn gewoon te klein om gesplitst te kunnen worden in aparte ruimten. "Ridicuul', is het commentaar dat veel Parijse kranten bij de betrokken exploitanten als belangrijkste commentaar op de wet-Evin noteren. “Jazz zonder rook is geen echte jazz”, meent de barman van de Caveau de la Huchette, een van de bekendste jazz-café's van de Franse hoofdstad. Veel café-bazen zijn van plan de bevolen splitsing van hun zaak te beperken tot de asbakken: op sommige tafeltjes wel en op andere niet.

De caféhouders rekenen op het begrip van hun (vaste) klanten onder het motto "wat is een bistro zonder de geuren van sterke koffie en gauloise en een door nicotine bruin gekleurd plafond?' Een nieuwe luchtverversingsinstalllatie kunnen velen hunner bovendien alleen betalen uit een stijgende omzet. Ze voelen zich gesterkt door beroemdheden die zich in kranten kritisch en soms zelfs laatdunkend uitlaten over de overheid als grote gezondheidsregelaar.

De schrijver Michel Tournier, zelf al vele jaren niet-roker, zei in Le Figaro dat het wettelijk rookverbod “racistische allures” heeft. “De jacht op rokers wordt overdreven. Er zijn wel andere problemen, zoals geluidshinder.” De bekende tv-presentator Henry Chapier noemt de nieuwe wet “hypocriet omdat de gevolgen van alcoholmisbruik veel ernstiger zijn”. En: “Deze wet zet mensen tegen elkaar op.”

Zover zal het ondanks alle gemopper niet komen. Parijs en Frankrijk zijn niet als Amerika, waar rokers als melaatsen worden behandeld. En bovendien is even uitblazen en bijpraten aan de "zinc' in het café om de hoek een levensvoorwaarde om de stress van het leven in de grote stad te beperken - voor rokers en niet-rokers, die volgens de baas van disco "Central' met twintig procent een tolerante minderheid vormen.

    • Jan Gerritsen