FNV wil werk voor loonakkoord

ROTTERDAM, 31 OKT. De bij de vakcentrale FNV aangesloten bonden zijn niet op voorhand bereid in het CAO-overleg voor volgend jaar genoegen te nemen met uitsluitend koopkrachtbehoud. Alleen als daar duidelijke toezeggingen van kabinet en werkgevers tegenover staan, valt met de de grootste vakcentrale te praten over een centraal akkoord voor 1993.

Deze boodschap heeft FNV-voorzitter J. Stekelenburg gisteravond van de FNV-bonden meegekregen voor het overleg dat maandag met kabinet en werkgevers wordt hervat. Daarin worden de mogelijkheden van een centraal akkoord afgetast.

De FNV verlangt van werkgevers de toezegging dat zij zullen meewerken aan uitbreiding van de werkgelegenheid door onder andere de mogelijkheden van korter werken en deeltijd-werk te verruimen. Daarnaast verlangt de vakcentrale van het kabinet verzachting van de voorgenomen ingrepen in de uitkeringen aan arbeidsongeschikten (WAO). “Als men uit is op verdere loonmatiging dan is het van belang dat het kabinet inzake de WAO een gebaar maakt”, aldus de FNV-woordvoerder na afloop van het FNV-beraad in Amsterdam.

Afgelopen woensdag drong het kabinet er bij werkgevers en werknemers op aan de lonen volgend jaar te bevriezen. Dit naar aanleiding van prognoses van het Centraal Planbureau die duiden op een verslechtering van de economische vooruitzichten. De FNV wenst niet over zo'n loonstop te praten voordat duidelijk is waartoe kabinet en werkgevers bereid zijn. “Het kabinet kan wel dreigen met een loonstop, maar mogen wij dan eerst even weten hoe het zit met een eventuele prijsstop?”, aldus de FNV-woordvoerder. Het openbreken van reeds voor volgend jaar afgesloten CAO's (met loonsverhogingen van gemiddeld 4,5 procent) is voor de vakcentrale onbespreekbaar, zegt hij.

Premier Lubbers wees gisteren na afloop van de vergadering van de ministerraad op het belang van loonbevriezing voor de werkgelegenheid. Hij toonde zich zeer bezorgd over de stagnerende economische ontwikkeling. “De situatie is zeer ernstig. Ze doet verdacht veel denken aan die in het begin van de jaren tachtig. Toen moesten er ook snel maatregelen worden genomen, omdat de werkloosheid met 10.000 tot 15.000 per maand opliep.”

Het Centraal Planbureau heeft berekend hoe lonen en uitkeringen nominaal gelijk kunnen blijven aan het niveau van 1992. Bij de bedrijven zou de bruto loonstijging dan beperkt moeten blijven tot 1 procent, in de zorgsector tot 1,75 procent, voor de ambtenaren tot 1,25 procent, terwijl het minimumloon met 0,75 procent omhoog zou gaan.