DSM zoekt partners voor samenwerking

DÜSSELDORF, 31 OKT. Het Nederlandse chemieconcern DSM is op zoek naar partners voor een vergaande samenwerking.

DSM-bestuurslid L. Ligthart zei gisteren op de kunststoffenbeurs K'92 in Düsseldorf dat het Heerlense chemieconcern ook eventueel activiteiten wil ruilen met concurrenten.

Een totale fusie is volgens Ligthart op dit moment nog zeker niet aan de orde, maar “met een heel interessante partner zal DSM zeker praten”. Wie daarvoor in aanmerking zou komen, wilde Ligthart niet zeggen: “Er zijn geen lopende onderhandelingen. Pas over enkele maanden is er iets te melden”.

De samenwerkingsplannen zijn een grote koerswijziging bij DSM, dat tot nu toe heeft getracht op eigen kracht een sterke positie op de markt te veroveren. “Onder druk wordt alles vloeibaar, ook onze meningen”, gaf Ligthart daarvoor als verklaring. DSM maakte deze week een forse winstdaling bekend en sprak tevens de verwachting uit dat het resultaat het vierde kwartaal nog verder zal dalen. DSM, dat een groot deel van zijn omzet haalt uit conjunctuurgevoelige bulkprodukten, lijdt zwaar onder de malaise in de chemiesector. Financiële analisten speculeren al geruime tijd over een fusie van DSM met een partner om de financiële basis te verstevigen en het produktenpakket te verbreden.

In eerste instantie zoekt DSM naar partners op bepaalde deelgebieden, zoals de divisie koolwaterstoffen en polymeren. Dat zijn typische bulkprodukten, waarop de chemiebedrijven elkaar op dit moment fel beconcurreren met lage prijzen. Op de wereldmarkt voor polymeren heeft DSM nu een aandeel van 8 procent. Volgens Ligthart moet dat naar 16 tot 17 procent om een "voldoende kritische massa' te krijgen voor kostenbesparingen. DSM wil dat doel bereiken door het uitwisselen van activiteiten met andere bedrijven, liever dan door overnames waarvoor op dit moment geen geld is.

DSM stelt ook de investeringsplannen fors naar beneden bij van 1 miljard tot 700 à 800 miljoen gulden. Het Heerlense chemieconcern was van plan om enkele honderden miljoenen te investeren in de uitbreiding van de capaciteit van de Nafta-kraker. Deze investering wordt nu door het concern opnieuw beoordeeld. Ligthart acht de kans klein dat het project wordt voortgezet: “Het zou vreemd zijn als we nu tegen de trend in gaan”. Chemiebedrijven schroeven volgens Ligthart wereldwijd hun geplande investeringen terug met ten minste 30 tot 40 procent.

DSM maakte donderdag bekend dat de nettowinst over het derde kwartaal 53 miljoen gulden bedraagt, 55 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Over de eerste negen maanden gerekend komt de winst op 263 miljoen gulden uit, tegen 451 miljoen vorig jaar.

Door de slechte marktomstandigheden komen ook de liquide middelen onder druk te staan. Vorig jaar beschikte DSM nog over een cash flow van 293 miljoen gulden in het derde kwartaal, nu was dat 221 miljoen gulden. Dat was net genoeg om de investeringen, die in deze periode op 219 miljoen gulden uitkwamen, mee te financieren.

    • Marcella Breedeveld