Den Haag krijgt 70 miljoen om het tekort weg te werken

DEN HAAG, 31 OKT. Het kabinet heeft gisteren besloten de gemeente Den Haag de komende twee jaar in totaal zeventig miljoen gulden te geven om een deel van haar financieel tekort weg te werken.

Na twee jaar wordt bekeken of Den Haag nog eens 35 miljoen krijgt. Premier Lubbers heeft dit gisteren na afloop van de ministerraad meegedeeld.

Den Haag heeft de overheid dit voorjaar een bedrag van 500 miljoen gulden gevraagd, waarvan 175 miljoen gulden om oude tekorten te dekken. De rest van het bedrag is bestemd voor de uitvoering van enkele grootschalige projecten.

Lubbers zei echter dat het moeilijk tegenover de andere grote steden te verantwoorden zou zijn als de overheid Den Haag over een termijn van vijf jaar 35 miljoen per jaar zou geven om het tekort te dekken.

Hij wees er echter op dat Den Haag als een van de grote steden in de toekomst door een andere herverdeling van de gelden van het Gemeentefonds kan rekenen op een grotere bijdrage. Naar verwachting zal die herverdeling over drie jaar zijn beslag krijgen, aldus Lubbers.

In de tussentijd krijgt Den Haag twee keer 35 miljoen voor projecten die het Rijk en de gemeente samen uitzoeken. De ministers Alders (volkshuisvesting), Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) en staatssecretaris Van Rooy (buitenlandse handel) zullen bij de selectie van projecten worden betrokken.

De gemeente Den Haag kampt al geruime tijd met financiële problemen. Zonder hulp van het Rijk doemde volgens Lubbers voor Den Haag de status van artikel-12-gemeente aan de horizon op waardoor de gemeente onder curatele van het rijk zou komen. De afweging Den Haag al of niet te hulp te springen, was een moeilijke, aldus Lubbers. Vooral omdat andere steden in het land evenzeer met financiële problemen kampen. Maar, aldus Lubbers, “de regeringsstad Den Haag heeft iets aparts”.

Pag 3: Gemeente opgelucht na toezegging 70 miljoen

Het Haagse gemeentebestuur, maar ook de provincie Zuid-Holland, reageren opgelucht op het besluit van het kabinet. Volgens burgemeester Havermans is het “duidelijk de bedoeling van het kabinet de stad uit de artikel-12-status te houden. Uiteindelijk is een bedrag van 175 miljoen niet uitgesloten”.

Havermans verwacht dat het nu mogelijk de begroting van de stad in 1994 sluitend te krijgen. De begroting voor volgend jaar, die volgende week wordt gepresenteerd, zal waarschijnlijk een tekort van 13,5 miljoen kennen. Dat werd al verwacht.

Ook de fracties in de gemeenteraad zijn opgelucht over de bijdrage van het rijk. Maar anders dan de burgemeester maken ze zich wel zorgen of er, naast de nu toegezegde zeventig miljoen gulden, nog meer geld komt om de tekorten weg te werken. Ook moet nog worden bekeken hoe de rentelasten van het tekort worden betaald.

Den Haag heeft de resterende 325 miljoen gulden (van de aan het kabinet gevraagde 500 miljoen) nodig voor grootschalige projecten op het terrein van stadsvernieuwing, bodemsanering, welzijn, gezondheidszorg en onderwijs. De gemeente kreeg hiervoor eerder al 75 miljoen gulden. Daarnaast is geld nodig voor een aantal openbaar vervoerprojecten, zoals een tunnel onder de Grote Markstraat en een tramtunnel bij station Hollands Spoor.