Demonstratie tegen invoeren tempobeurs

UTRECHT, 31 OKT. Ruim 800 studenten hebben gisteren in Utrecht deelgenomen aan een demonstratie tegen het voorstel van minister Ritzen (onderwijs) tot invoering van de zogenoemde tempobeurs.

Kern van dit voorstel is dat studenten jaarlijks een bepaald percentage van hun studiepunten moeten halen op straffe van verlies van hun beurs. De demonstratie was georganiseerd door de Landelijke Studentenvakbond. De aanwezige demonstranten keerden zich ook tegen de verhoging van het collegegeld voor studenten die ouder zijn dan 27 jaar.