De toestand in de informatica kan klimatologisch ...

De toestand in de informatica kan klimatologisch eenvoudig worden verklaard. Er bestaan twee polen: de praktische pool wordt gekenmerkt door het fiet dat men niet begrijpt wat men toepast, de theoretische pool door het feit dat men niet toepast wat men begrijpt. Beide polen zijn onherbergzaam en koud. Helaas is het gebied precies ertussen droog en erg heet.

P.W.P.J. Grefen, Universiteit Twente

De dienstplicht gaat in tegen het recht dat mensen hebben om niet te hoeven leren andere mensen te doden en zou daarom moete worden afgeschaft.

J.A. Vijlbrief, Vrije Universiteit Amsterdam

Politiek leideschap wordt niet verkregen door verkiezing, maar door verwerving van gezag.

P.A. Delvaux, Vrije Universiteit Amsterdam

Door aan het toekennen van studiefinanciering een maximum leeftijd te koppelen, ontneemt men laatbloeiers ('tweede kansers' en herintreders) de mogelijkheid om tot volle ontplooing te komen.

Annemiek Koster, Erasmus Universiteit Rotterdam

Besluiten inzake de aanleg van grote waterbouwkundige werken worden doorgaans na een ramp genomen, in plaats van ervoor.

E. Schultz, Technische Universiteit Delft