Bevorderen van onderzoek en ontwikkeling; PvdA: fiscale faciliteit voor "durfkapitaal'

DEN HAAG, 31 OKT. Bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om een fiscale reserve te creëren voor toekomstige onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Investeringen met een hoog risico ("durfkapitaal') moeten worden bevorderd door een verruiming van de dividendvrijstelling.

Deze maatregelen bepleit de PvdA-fractie in de Tweede Kamer volgende week bij de behandeling van de begroting van economische zaken.

Voor het op te richten Industriefonds is slechts een bescheiden rol weggelegd. Het nieuwe paradepaardje van minister Andriessen (economische zaken) moet op afstand van de overheid gaan opereren en mag niet concurrend zijn ten opzichte van andere verstrekkers van risicodragend kapitaal, zegt PvdA-fractiespecialist Van Gelder. Volgende week bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken gaat hij een pleidooi houden om de activiteiten van het Industriefonds te bundelen in “innovatieve industriële projecten die qua risco en schaal thans moeilijk financierbaar zijn.”

De Nederlandse Vereniging van Particiaptiemaatschapijen (NVP) uitte deze week felle kritiek op de plannen voor een Industriefonds. Volgens de NVP werkt zo'n fonds “concurrentievervalsend” en “marktverstorend” en voegt niets toe aan het bestaande Nederlandse financieringsinstrumentarium.

Het Industriefonds moet volgens minister Andriessen een “oorlogskas” worden voor strategische industriële bedrijven die tijdelijk een financieel steuntje in de rug nodig hebben. Voor een vijfde wordt het gevoed door het rijk, voor viervijfde met privaat kapitaal van banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.

In de fiscale oriëntatienota die staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) onlangs heeft gepubliceerd, wordt een inventarisatie gemaakt van fiscale maatregelen die het industriële vestigingsklimaat kunnen verbeteren. Deze aanzetten dienen snel te worden vertaald in concrete plannen. Eenvoudige goed uitvoerbare maatregelen moeten de plaats innnemen van ondoelmatige subsidies, aldus de PvdA-fractie.