AFGELAST

Het toneelstuk Vittoria Corombona van het Belgische gezelschap Blauwe Maandag Compagnie is afgelast.

Daartoe is volgens artistiek leider Luc Perceval besloten omdat "de produktie niet beantwoordt aan de normen die de Compagnie zichzelf oplegt.'