Win je naam in chocoladeletters; Wie is leuker: Sinterklaas of de Kerstman

Sinterklaas maakt zich zorgen. Al honderden jaren komt hij in Nederland en Vlaanderen en dat doet hij graag.

En hij dacht dat de Nederlanders en Vlamingen, en dan vooral de kinderen, het plezierig vonden zijn cadeautjes te krijgen. Maar de laatste jaren staat hij steeds vaker voor een dichte deur. Het bezoek van Sinterklaas wordt niet meer op prijs gesteld. Zijn Zwarte Pieten mogen niet meer door de schoorsteen kruipen. Sommige mensen hebben zelfs netten gespannen in de schoorsteen om ze tegen te houden. Steeds minder winkels maken etalages voor Sinterklaas. Sint ziet daar steeds vaker kleine Kerstmannen staan.

Vroeger had Sinterklaas geen last van de Kerstman. Hij had duidelijke afspraken met hem gemaakt. Engeland, Amerika, Duitsland, Frankrijk, Italië - dat waren allemaal landen voor de Kerstman. Alleen Nederland en Vlaanderen waren voor Sinterklaas. Dat was niet veel, maar hij was er tevreden mee. Hij had het druk genoeg. Maar nu merkt Sinterklaas dat de Kerstman zich niet aan de afspraak houdt en toch hier komt. Ook dat vindt Sinterklaas eigenlijk niet zo erg. Maar dat steeds meer mensen Sinterklaas niet meer vieren en alleen met Kerstmis de Kerstman laten komen, dat vindt hij verschrikkelijk.

Hoe komt het dat steeds meer Nederlanders en Vlamingen geen Sinterklaas meer vieren? Is de Kerstman soms aardiger dan Sinterklaas? Is het leuker om je sok op te hangen dan om je schoen te zetten? Moet Sint zijn boot verkopen en, net als de Kerstman, door de lucht komen aanzweven? Is Sinterklaas te streng of te ouderwets? Moet Sinterklaas ophouden met het noteren van stoute en goede dingen van kinderen in zijn grote boek? Moet hij, net als de Kerstman, alleen nog "Ho-ho' roepen en met een bel rinkelen? En als hij net zo gezellig dik wordt als de Kerstman, zou dat helpen? Moet hij zijn schimmel maar wegdoen en op een rendier gaan zitten? Maken zijn Zwarte Pieten kinderen soms bang? Moet Piet niemand meer meenemen in de zak? Moet hij zijn Pieten ontslaan?

Moet Sinterklaas maar niet meer komen en alles aan de Kerstman overlaten?

Dat wil Sint van kinderen tot 12 jaar weten. Schrijf hierover een brief aan Sinterklaas. De mooiste brieven worden afgedrukt op de Kinderpagina van 4 december. Degene die de allermooiste brief schrijft, krijgt zijn naam in chocoladeletters, die Sinterklaas zelf komt brengen. Stuur je brief voor 27 november naar: Sinterklaas, Paleisstraat 1, 1012 RB Amsterdam.