Werkgevers weten weinig van kansen arbeidsongeschikten

AMSTERDAM, 30 OKT. Werkgevers weten te weinig van de mogelijkheden om gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te nemen. Dat concludeert de FNV uit een enquête van de vakcentrale waaraan bijna duizend bedrijven hebben deelgenomen.

De gemiddelde werkgever blijkt nauwelijks op de hoogte te zijn van het aantal werkende arbeidsongeschikten. Een groot percentage van de ondervraagde bedrijven zei verder contact te zoeken met de arbeidsbureaus als zij gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers in dienst willen nemen, terwijl de arbeidsbemiddeling van die groep sinds 1986 ressorteert onder de gemeenschappelijk medische diensten.

De ondervragers van de FNV kregen verder te horen dat veertig procent van de werkgevers verwacht in de toekomst meer gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te nemen dan nu het geval is. Bijna de helft zei dat het aantal (ex-)WAO-ers in hun bedrijf hetzelfde zal blijven of zal dalen.

Veel werkgevers hebben problemen met de “bureaucratische rompslomp” bij het in dienst nemen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De bemiddelingsinstanties hanteren te ingewikkelde procedures, vinden zij. Toch is ruim de helft van de bedrijven juist via die instanties aan hun gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers gekomen. Ondernemers ondernemen daarvoor zelf weinig activiteiten, leidt de FNV uit de enquête af. Een overgrote meerderheid van de werkgevers (84 procent) zegt wel een bijdrage te moeten leveren aan de oplossing van de werkloosheid onder arbeidsongeschikten.

Slechts 4,8 procent van de vacatures in de afgelopen twaalf maanden is door de ondervraagden echter vervuld door gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Een deel daarvan werkte al en het percentage WAO-ers dat aan een baan is geholpen, ligt dus lager. Bovendien zijn alleen bedrijven met meer dan twintig werknemers ondervraagd. Omdat het in kleinere bedrijven moeilijker is gedeeltelijk arbeidsongeschikten te plaatsen, zal het percentage van 4,8 over het geheel van het bedrijfsleven nog lager liggen.