Unita in de aanval in diverse streken Angola

LUANDA, 30 OKT. Op een aantal plaatsen in Angola is gisteren de voormalige verzetsbeweging Unita in de aanval gegaan. Volgens woordvoerders in de hoofdstad Luanda heeft het er alle schijn van dat de burgeroorlog wordt hervat. Een Zuidafrikaans blad meldde vandaag dat Zuidafrikaanse militairen Angola zijn binnengedrongen; dat bericht is in Pretoria echter ontkend.

Bij artilleriebeschietingen op een voorstad van de hoofdstad Luanda vielen vannacht dertien doden. De zwaarste gevechten braken gisteren uit in Huambo, de tweede stad van Angola, waar Unita zeer sterk is. De gouverneur van de provincie meldde gisteren dat zijn residentie en een aantal overheidsgebouwen door troepen van Unita worden belegerd. Er zouden aan beide zijden veel doden en gewonden zijn. Ook op andere plaatsen in Angola zijn troepen van Unita in de aanval gegaan tegen eenheden van het MPLA, de regeringspartij. Volgens regeringswoordvoerder Aldemiro Conceição leeft Angola “op een scheermes”, is de burgeroorlog “praktisch hervat” en tracht “Unita te pakken wat het bij de verkiezingen niet heeft gekregen”. Hij waarschuwde dat de regering zich spoedig gedwongen zal zien “haar passieve opstelling” te laten varen. De Nigeriaanse bevelhebber van de 600 VN-militairen die toezicht houden op het bestand in Angola meldde dat Unita-troepen zeven steden in de provincies Huambo, Bie en Benguela hebben bezet. Hijzelf moest de wijk nemen uit Huambo, nadat hij vergeefs had geprobeerd de strijdende partijen tot een wapenstilstand te bewegen. In Huambo is de elektriciteit uitgevallen en zijn de winkels en het vliegveld gesloten.

Pag 8: In Angola dreigt burgeroorlog op te laaien

Het gevaar van een hervatting van de burgeroorlog tussen de Unita van Jonas Savimbi en het MPLA van president Jose Eduardo dos Santos is niet geweken sinds de verkiezingen van 29 en 30 september. De parlementsverkiezingen liepen uit op een nederlaag voor Unita - volgens Savimbi als gevolg van fraude; hij verloor ook de presidentsverkiezingen maar had recht op een tweede ronde, aangezien Dos Santos net niet de vereiste absolute meerderheid haalde.

Sindsdien is, onder anderen door de Zuidafrikaanse minister van buitenlandse zaken Roelof Botha en door Amerikaanse diplomaten, getracht Savimbi zover te krijgen dat hij zich neerlegt bij de verkiezingsnederlaag. Eerder deze week eiste Savimbi een gedeeltelijke herhaling van de parlementsverkiezingen in zeven provincies, waar volgens hem fraude is gepleegd.

Een woordvoerder van Unita heeft tegengesproken dat Savimbi's troepen de aanval hebben geopend; bij de gevechten gaat het volgens hem om een tegen het MPLA-bewind gerichte “volksopstand” van mensen die boos zijn over de verkiezingsfraude. (Reuter, AP)

Onze correspondent in Johannesburg tekent hierbij aan:

De Zuidafrikaanse minister van buitenlandse zaken Botha ontkende vanmorgen ten stelligste een bericht in het blad New Nation dat Zuidafrikaanse troepen in Zuid-Angola zouden zijn gestationeerd. Hij sprak van “insinuaties zonder enige grond van waarheid, terwijl we alleen proberen een land in de regio te helpen”.

De Angolese minister zonder portefeuille Lopo do Nascimento, die gisteren in Zuid-Afrika aankwam, woonde de persconferentie van Botha bij en verklaarde dat de Angolese regering “geen bericht had uit enige betrouwbare bron” om de vermeende Zuidafrikaanse militaire inmenging te staven.