"Uitzondering voor reuma bij korting WAO'

DEN HAAG, 30 OKT. Bij de kortingplannen op de WAO van staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken en werkgelegenheid) moet een uitzondering worden gemaakt voor reumapatiënten.

Dat zeggen de Nederlandse Vereniging van Reumatologen, het Nationaal Reumafonds en de Reumapatiëntenbond in een gezamenlijke brief aan Ter Veld en haar collega Simons (volksgezondheid).

Professor dr. Sj. van der Linden, voorzitter van de rond honderd leden tellende vereniging van reumatologen, vreest dat werknemers die lijden aan reumatoïde arthritis, een ontsteking van de gewrichten, door de voorgenomen korting op de WAO langer blijven doorwerken dan medisch verantwoord is. Als de plannen voor kortingen op de WAO doorgaan, zullen nieuwe gevallen meteen terugvallen op 65 procent van hun eerder genoten inkomen, waarna ze binnen vijf jaar naar bijstandsniveau zakken.

De reumatologen pleiten voor invoering van de mogelijkheid op medische indicatie gebruik te maken van een uitzonderingsregel, waarmee de voorziene gezondheidsschade, verergering van het ziektebeeld en toeneming van de medische consumptie kunnen worden voorkomen. Als mensen met reumatode arthritis te lang gewoon doorwerken zullen ze later een zwaarder beroep doen op ziekenhuiszorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en aanpassingen aan het huis. De kosten van de gezondheidszorg zullen daardoor naar schatting met enkele tientallen miljoenen per jaar stijgen.

Reumatoïde arthritis wordt veroorzaakt door een chronische ontsteking waardoor botstukken poreus worden. Bij belasting van de gewrichten ontstaat grote druk van vloeistof in de ontstane holten, waardoor de schade steeds groter wordt en uiteindelijk tot invaliditeit kan leiden. Om dat te vermijden schrijft de behandelend arts rust voor in tijden dat de ontsteking sterk opspeelt.

Van alle uitkeringen voor chronisch zieken gaat 62 procent naar mensen met een reumatische aandoening. De vereniging heeft berekend dat bij korting op de WAO jaarlijks ongeveer 2.000 mensen ervoor zouden kunnen kiezen te blijven werken, terwijl dat uit medisch oogpunt onverantwoord is. In Nederland zijn meer dan 300.000 mensen wegens reuma onder behandeling van een arts. Zeker 30.000 lijden aan reumatoïde arthritis en zijn aangewezen op een reumatoloog. Ongeveer 33 procent van de nieuwe uitkeringsgerechtigden voor de WAO kampt met stoornissen van het bewegingsapparaat. Volgens de jongste cijfers van 1989 komen er jaarlijks 3.000 bij.