Staat had pas laat noodplan voor Fokker

AMSTERDAM/DEN HAAG, 30 OKT. Minister Andriessen (economische zaken) heeft zich pas in de allerlaatste fase van de onderhandelingen over de verkoop van Fokker aan Dasa verzekerd van een alternatief reddingsplan voor de onderneming in het geval de onderhandelingen alsnog zouden afketsen. Dat heeft de minister gisteren bevestigd.

Vijftien dagen geleden heeft Andriessen de onderhandelingen afgebroken, omdat Dasa niet meer dan 25 gulden wilde betalen voor de aandelen van Fokker. Andriessen kon zich die zet veroorloven omdat er na ruggespraak met minister Kok (financiën) en premier Lubbers een alternatief toekomstplan voor de onderneming was opgesteld. Volgens dat plan zou de staat zich garant stellen voor liquiditeitssteun op de korte termijn en Fokker op de lange termijn ondersteunen door een groter kapitaalbelang in de onderneming te verwerven.

Het gistermiddag bereikte akkoord tussen Fokker, Dasa en de overheid over de overname van 51 procent van Fokker maakt die laatste optie overbodig. Wel heeft de overheid zich garant gesteld voor nieuwe bankleningen aan Fokker.

Andriessen noemde het gisteren bereikte raamverdrag, dat vanochtend in Amsterdam werd bezegeld, een “redelijk” onderhandelingsresultaat. Een “erg gelukkige” Fokker-topman Nederkoorn bestempelde de transactie als “solide”. “Hiermee is de belangrijke rol van Nederland in de aerospace-industrie veiliggesteld.”

Gisteren toonden Kamerleden zich, na een besloten mondeling overleg met Andriessen, “redelijk tevreden” met het akkoord. Maar het resultaat zou beduidend beter zijn geweest, wanneer het Fokker-bestuur en de minister “schouder aan schouder” zouden hebben gestaan.

Alle leden van de Kamercommissie van economische zaken waren het erover eens dat de garanties voor de F50 die Dasa wil geven niet veel zekerheid bieden. De vakbonden waren optimistisch over het bereikte resultaat. Volgens districtsbestuurder P. van Bers van de Industriebond FNV zijn er sinds de zomer betere afspraken gemaakt over het behoud van een volledige zelfscheppende vliegtuigindustrie in Nederland. Districtsbestuurder G. van den Heuvel van de Industriebond CNV meent dat de toekomst van Fokker er nu rooskleuriger uitziet.