Revolte door aanpak van pensioenen

DEN HAAG, 30 OKT. Het wetsvoorstel Brede Herwaardering II - dat beoogt het oneigenlijk gebruik van pensioenvoorzieningen aan te pakken - is nog niet bij de Tweede Kamer ingediend, maar heeft al tot een "fiscale revolutie' geleid.

Het wetsvoorstel is sinds twee weken voor 25 gulden te koop bij Euroforum. Deze uitgever verzorgt de publikatie "Fiscaal up to date' en verkoopt het wetsvoorstel als lezersservice. Het uitgelekte voorstel behelst een aanscherping van het oneigenlijk gebruik van met name persoonlijke pensioenvoorzieningen van ondernemers.

Saillant is dat bij Justitie de afgelopen weken zo'n 10.000 verzoeken zijn binnengekomen voor het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor het oprichten van een pensioen-BV. Zo'n BV maakt het ondernemers mogelijk pensioenpremies van de belasting te blijven aftrekken. Ondernemers die een pensioenvoorziening binnen hun eigen bedrijf treffen worden volgens het wetsvoorstel niet langer erkend krachtens de Pensioen- en Spaarfondswet.

Gisteren werd bekend dat een aantal belastingwijzigingen die het kabinet per 1 januari aanstaande zou invoeren, niet doorgaan, waaronder het verbod op persoonlijke pensioen BV's. Een woordvoerder van Financiën ziet geen direct verband tussen het uitgelekte wetsvoorstel en de hausse van aanvragen bij het ministerie van justitie “maar het is wel toevallig”.

Het weekblad voor fiscaal recht heeft deze week een "special' over het wetsvoorstel Brede Herwaardering II. “Het is niet gebruikelijk dat in het Weekblad artikelen worden gepubliceerd over wetsvoorstellen die nog niet officieel naar buiten zijn gebracht”, schrijft de redactie in een "verantwoording'. “De teksten van het wetsvoorstel Brede Herwaardering II zijn echter op zo'n ruime schaal bekendgeworden, dat de redactie heeft gemeend onder deze omstandigheden een uitzondering op de regel te moeten maken.” Het Kamerlid Vermeend (fiscaal specialist van de PvdA) heeft staatsscretaris Van Amelsvoort (financiën) vanmorgen vragen over deze kwestie gesteld.

    • Cees Banning