Racisme

Tasten antisemitische beledigingen op de voetbaltribunes alleen "de joodse gemeenschap steeds vaker in haar eigenwaarde' aan (column van H.A. van Wijnen in NRC Handelsblad van 24 oktober)? Niet de hele Nederlandse gemeenschap, die een gevoel van eigenwaarde ontleent aan eeuwenoude tradities?

De "hoofdstad des Rijks', eens genoemd als thuis van joden, Armeniërs en hugenoten (J.B. Charles, uit het hoofd geciteerd), is dat intussen ook van zwarten, hindoestanen en rijksgenoten. Bij de plechtigheid na de Bijlmerramp refereerde een Marokkaanse dichter aan "de rouw van mijn geliefde Amsterdam'. Eenheid in Verscheidenheid en E Pluribus Unum, motto's van andere gemeenschappen, wijzen ook ons de weg in de wereld van vandaag.

    • Hans van Marle