Philips wil "dure CAO' voor 1993 openbreken

De vakbonden hebben ernstige bedenkingen tegen het voorstel van Philips (40.000 werknemers in Nederland). “Over het openbreken van de CAO valt wat ons betreft niet te praten, maar de beslissing is aan de leden”, aldus de woordvoerder van de Industriebond FNV, de grootste bond bij het elektronicaconcern. De vier betrokken bonden raadplegen de komende dagen hun achterban. Afgesproken is het overleg met de Philips-directie voort te zetten op 6 november, daags nadat het bedrijf de resultaten over het derde kwartaal bekendmaakt.

Voor ongeveer 1 miljoen werknemers zijn in de loop van dit jaar CAO's afgesloten, die volgend jaar doorlopen. Ze voorzien voor 1993 in loonsverhogingen van gemiddeld 4,5 procent. Het kabinet heeft er afgelopen weken bij werkgevers en werknemers op aangedrongen deze CAO's te veranderen, omdat ze door de dalende inflatie te duur zouden uitvallen. Tot dusver wezen zij dit eensgezind af onder het motto "contract is contract'.

Door de aanhoudende malaise in de consumenten-elektronica moeten volgens Philips alle uitgaven kritisch worden doorgelicht. “De loonkosten mogen daarbij niet buiten beschouwing blijven”, aldus Philips. Het concern heeft de bonden gisteren meegedeeld ernaar te streven dat het loonkostenniveau volgend jaar niet hoger uitvalt dan dit jaar.

De dit voorjaar afgesloten tweejarige Philips-CAO voorziet volgend jaar in loonsverhogingen van 2 procent (per april) en 1,5 procent (per oktober). Inclusief incidentele loonsverhogingen (2,5 procent) en stijging van sociale lasten (0,9 procent) leidt dit volgend jaar tot een loonkostenstijging van 6,9 procent. Dat komt overeen met ruim 200 miljoen gulden. Philips acht dat onverantwoord.

Houden de bonden onverkort vast aan de afgesloten CAO, dan komen volgens Philips tussen de 2500 en 2800 banen op de tocht te staan. In het gesprek met de bonden gisteren is niet gesproken over ontslagen, maar in een toelichting benadrukt de Philips-woordvoerder dat het natuurlijk bij het concern (jaarlijks ongeveer 2000 werknemers) dan niet voldoende is om de beoogde kostenbesparing te bereiken.