Onderzoek uitvoering van sociale zekerheid

DEN HAAG, 30 OKT. De parlementaire enquête over de uitvoering van de sociale zekerheid zal voor een groot deel worden verricht door advies- en onderzoekbureaus Berenschot en het Bureau voor Economische Argumentatie. Ze krijgen hiervoor een vergoeding van 1,5 miljoen gulden. Dit zei de voorzitter van de enqêtecommissie, het Tweede Kamerlid F. Buurmeijer (PvdA), gisteren op een persconferentie.

Behalve vertegenwoordigers van de pers waren gisteren ook talrijke bestuurders van bedrijfsverenigingen - object van onderzoek van de commissie - en andere betrokkenen aanwezig. De sociale werknemersverzekeringen zoals de WAO, de WW en de Ziektewet zijn door de overheid verplicht voor alle werknemers; de uitvoering is echter geen overheidszaak maar in handen van werknemers- en werkgeversorganisaties.

Berenschot (370 werknemers) en het Bureau voor Economische Argumentatie (25 werknemers) gaan samen na hoe diverse uitvoeringsinstanties met hun cliënten omgaan. Naast de Gemeenschappelijke Medische Dienst, die pas is gefuseerd met het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK), zullen acht bedrijfsverenigingen onder de loep worden genomen. Drie daarvan vallen buiten het GAK, vijf erbinnen. Welke bedrijfsverenigingen die binnen het GAK vallen worden uitgekozen is nog niet beslist.

Voor Berenschot is het niet de eerste keer dat men de uitvoering van de sociale zekerheid onderzoekt. Uit een onderzoek eind jaren zeventig bleek dat de uitvoering per bedrijfsvereniging (dat is per bedrijfstak) niet optimaal is. Het Bureau voor Economische Argumentatie staat bekend door zijn kortlopende onderzoeken, gericht op besluitvorming. Bij het BEA zijn de onderzoekers Kamps en De Boer verantwoordelijk; voor Berenschot Kottman (die ook eind jaren zeventig het onderzoek leidde) en Geut.