Mulisch

Harry Mulisch corrigeert Max Pam (gesprek in CS 16-10-92) in de volgende passage:

M.: "De kern van de moraal is: Gij zult niet moorden.'

P.: "Je bedoelt: Gij zult niet doden.'

M.: "Nee, juist niet. De christenen hebben de oorspronkelijke, hebreeuwse tekst verkeerd vertaald. Er staat: Gij zult niet moorden. De christenen hebben er van gemaakt: Gij zult niet doden. In alle opzichten is de joodse tekst beter. Het christendom kan met zijn vertaling absoluut niet uit de voeten. Christenen doden wel degelijk. Het executeren van de oorlogsmisdadigers te Neurenberg kun je toch geen moord noemen. Die zijn niet vermoord, maar gedood - en terecht.'

Ik weet niet welke vertaling de heer Mulisch erop nageslagen heeft, maar in de protestantse vertalingen sinds 1635 leest men: Gij zult niet doodslaan en in de nieuwste vertalingen: Gij zult niet moorden. Doodslag (manslag) is de precieze vertaling van wat het hebreeuws er in het zesde gebod onder verstaat. En waar in het hebreeuws doden wordt bedoeld, bij voorbeeld van dieren of het ter dood brengen van mensen door de overheid, wordt dat in de Nederlandse vertaling zonder mankeren door doden vertaald. Christenen die op dat verschil zijn afgegaan kunnen dan ook geheel "uit de voeten' met de doodstraf in de Neurenbergse processen.

    • M. Siesling den Haag