Major stuurt aan op een confrontatie over Europa

LONDEN, 30 OKT. John Major legt volgende week woensdag zijn lot in handen van zijn Conservatieve achterban in het Lagerhuis, door te eisen dat die meestemt met een motie ter voorbereiding van ratificatie van "Maastricht'. De premier stuurt daarmee aan op een vroege confrontatie met rebellerende Tories. Major gelooft dat hij die kan winnen, nu een aantal weifelaars onder de Lagerhuisleden lijkt te zijn bezweken voor zijn beminnelijkheidsoffensief. Labour heeft de premier geholpen, door aan te kondigen dat het tegen de motie zal stemmen, alleen om Major van zijn plaats te krijgen.

De premier deed gisteravond de ongebruikelijke stap om zijn "backbenchers' in het geduchte 1922 Committee bijeen te roepen en hen toe te spreken. Hij deed een beroep op hen het interne gekibbel te staken en vroeg hen hun geschillen van opvatting met de regering niet langer zo prominent in de media te ventileren. In plaats daarvan moesten de Conservatieven de regering steunen in haar pogingen een geloofwaardig Europees en economisch beleid van de grond te krijgen. Major beloofde zijn partijgenoten dat herstel van economische groei in het Verenigd Koninkrijk de topprioriteit van deze regering is. Europa en het Verdrag van Maastricht, betoogde Major, zijn essentiële voorwaarden voor het tot stand komen van die groei.

De premier deed zijn best een verzoenende toon aan te slaan door toe te geven dat ook de regering fouten heeft gemaakt. Met bijvoorbeeld de plannen voor de mijnsluitingen “zaten we duidelijk op het verkeerde spoor. Het was een heilzame les, die geen van ons meer zal vergeten”, gaf hij toe. Maar hij poogde tegelijkertijd hard af te rekenen met de Eurofoben door te herhalen dat ratificatie van "Maastricht' noch betekent dat hernieuwde toetreding tot het ERM noodzakelijk is, noch aan Brussel de bevoegdheid geeft voor te schrijven wie de Britse grens over mag volgens een gemeenschappelijk Europees visa-beleid voor immigranten.

De tekst van de motie waarover het parlement volgende week zal stemmen, zou pas later vandaag worden ingediend. Het kabinet delibereerde daar gisteren een uur over, bijna net zo lang als over de bezuinigingen op de aanstaande krappe begroting. De Conservatieve partijmanagers zullen proberen de motie zo te formuleren, dat voldoende weifelende Tories vinden dat ze toch met de regering moeten meestemmen. De Labourgezinde Daily Mirror beticht vandaag de Liberale Democraten van Paddy Ashdown van verraad aan hun kiezers, omdat ze praktisch van plan zijn vóór elke motie te stemmen, die het woord Maastricht bevat. Labour vindt dat Ashdown zijn plicht verzaakt door niet , net als Labour, tegen de regering te stemmen, als betrof het volgende week een motie van vertrouwen in het gehele Conservatieve beleid.

    • Hieke Jippes