Lamont belooft City wending in economisch beleid

LONDEN, 30 OKT. De Britse minister van financiën, Norman Lamont, heeft bankiers en beleggers in zijn jaarlijkse toespraak tot de City voorgehouden dat de regering "de balans' van haar economisch beleid opnieuw onderzoekt. Lamont erkende dat de Britse terugtrekking uit het Europees Monetair Stelsel (EMS) een tegenslag is geweest, maar onderstreepte de nieuwe vrijheid voor Brits beleid door te beloven dat groei van de economie nu voorop staat. De minister stelde verdere renteverlagingen in het vooruitzicht, maar kondigde niet concreet een verdere daling aan.

De City reageerde terughoudend op de toespraak, in de wetenschap dat deze minister hen al twee keer eerder heeft toegesproken over te verwachten groei, die vervolgens uitbleef. Vorige week kondigde premier Major al een ommekeer in het economisch beleid aan.

Lamont beloofde meer openheid over het economisch beleid van de regering. Onafhankelijke analisten zullen worden uitgenodigd om de Treasury te helpen bij het voorspellen van economische ontwikkelingen. Die belofte komt tegemoet aan de algemene kritiek op de belangrijkste economen binnen het ministerie, die de crisis op Zwarte Woensdag niet tijdig genoeg zouden hebben voorzien, maar die desondanks nog steeds op hun plaats zitten.

Lamont onderstreepte dat het terugdringen van inflatie, van 11,5 tot iets minder dan 4 procent, de basis is waarop de regering voortgaande groei wenst te stimuleren. De minister repte van samenwerking tussen regering en industrie om die groei te bereiken. Die uitlating was bedoeld als kennelijk tegenwicht tegen de venijninge aanvallen van de werkgeversorganisaties op het beleid van de minister. Zoals het CBI, de belangrijkste spreekbuis voor de Britse industrie vanmorgen zei: “Heel mooi allemaal, maar waarom heeft hij dit allemaal al niet veel eerder gedaan?”

Lamont nam ook een voorschot op de inhoud van de begroting, die op 12 november wordt gepresenteerd, door aan te kondigen dat bezuinigingen het laatst zullen worden toegepast op overheidsuitgaven ten bate van een betere infrastructuur. Plannen om de particuliere sector een grotere rol toe te bedelen in het financieren van kapitale projecten zullen eveneens bij de presentatie van de begroting worden uitgewerkt.

De Conservatieve achterban van de regering ziet met angst en beven uit naar de voorstellen in de begroting. Wil de overheid binnen haar voorgenomen uitgavenpakket ter waarde van 244,5 miljard pond blijven en tegelijkertijd groei stimuleren door kapitale projecten voorrang te geven, dan lijkt het haast onvermijdelijk dat de prijs daarvoor moet worden betaald met bevriezing van ambtenarensalarissen en korting op sociale uitkeringen.

Intussen heeft Lamonts voorganger op het ministerie van financiën, Nigel Lawson, voor het eerst toegegeven dat er in de jaren tachtig geen “economisch wonder” is gebeurd in Groot-Brittannië. In een vraaggesprek met de BBC, dat zaterdag wordt uitgezonden, zegt Lawson dat hij spijt heeft dat hij die term ooit heeft laten vallen. Hij verzet zich tegen de lezing van Major en zijn kabinet dat hij, Lawson, de schuld is van de recessie omdat hij in 1987/1988 een economische “boom” creëerde.

    • Hieke Jippes