Kroaten gearresteerd om nucleaire smokkel

MÜNCHEN, 30 OKT. De politie heeft gisteren een internationale bende opgerold die ervan wordt verdacht grote hoeveelheden uranium te hebben willen smokkelen naar het voormalige Joegoslavië. Ook zouden de bendeleden 30 tanks uit Oost-Europa hebben willen overbrengen naar de Balkan.

Volgens het openbaar ministerie in München staan er in totaal zeven Duitsers, acht Kroaten onder wie een rooms-katholieke priester, twee Oostenrijkers en een Zwitser onder verdenking van betrokkenheid bij de smokkel. De politie heeft tot dusverre zeven arrestaties verricht, onder wie enkele Kroaten. Niet uitgesloten is dat er nog meer mensen bij de smokkel betrokken waren. Eerder had de politie ook invallen gedaan op 33 verschillende plaatsen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, waar documenten en ander bewijsmateriaal in beslag werden genomen die met de smokkel te maken hadden.

Het ging bij de smokkel om Uranium 235, dat in grote hoeveelheden ook gebruikt kan worden voor de vervaardiging van kernwapens. De politie heeft zelf echter geen uranium gevonden, deelde een woordvoerder mee. De betrokkenheid van de Kroaten duidde er volgens de zegsman op dat het uranium bedoeld was voor de Balkan.

De arrestaties van gisteren stonden los van de aanhouding in Duitsland eerder deze maand van tien mensen, onder wie twee Polen en twee Tsjechoslowaken, wegens de smokkel van twee kilogram uranium.

Westerse functionarissen hebben hun bezorgdheid uitgesproken over het toegenomen gevaar dat nucleair materiaal uit Oost-Europa zijn weg vindt naar instabiele gebieden als het voormalige Joegslavië en ook het Midden-Oosten. De politie heeft zijn grenscontroles met het oog hierop verscherpt.

Volgens medewerkers van de justitie in München bevinden er zich op de zwarte markt in Duitsland en enkele buurlanden nog kilo's uranium. Ze sluiten niet uit dat belangstellenden geleidelijk aan voldoende materiaal bij elkaar krijgen om te gebruiken in wapens. (Reuter, AFP)