Iraakse diplomaat volgt Sahnoun op als VN-afgezant Somalië

MOGADISHU, 30 OKT. De Iraakse diplomaat Ismat Kittani is gisteren benoemd tot nieuwe speciale VN-afgezant voor Somalië. Hij is de opvolger van de Algerijn Mohamed Sahnoun, die ontslag heeft genomen nadat hij door secretaris-generaal Boutros Ghali op de vingers was getikt wegens zijn kritiek op de manier waarop de VN in Somalië in gebreke zijn gebleven.

De benoeming van Kittani, een in de VS opgeleide diplomaat die voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN en onder-secretaris-generaal van de VN is geweest, werd door Boutros Ghali bekendgemaakt in een brief aan de voorzitter van de Veiligheidsraad. In de brief prees Boutros Ghali Sahnoun, wiens ontslagaanvraag hij “in het licht van zekere gebeurtenissen” had aanvaard, maar wiens vertrek hij niettemin “betreurt”.

Het afscheid van de Algerijnse diplomaat is door hulporganisaties in Somalië bestempeld als een catastrofale gebeurtenis. Sahnoun, zo hebben woordvoerders van diverse organisaties laten weten, heeft ondanks enorme problemen een grote bijdrage geleverd aan de organisatie van humanitaire hulp naar de hongerende bevolking van Somalië. Hij moest het daarbij opnemen tegen de onverschilligheid van de buitenwereld, de Somalische krijgsheren en enorme logistieke problemen. Volgens waarnemers is het vooral te danken aan Sahnoun dat de reputatie van de VN niet nog meer kelderde dan ze al deed. “Tot Sahnoun kwam, stuurden de meeste organisaties vanuit het veilige Nairobi af en toe eens een onderzoeksmissie naar Somalië”, aldus een diplomaat in Mogadishu.

Sahnoun gebruikte in zijn pogingen soms harde taal, ook aan het adres van de VN, die hij er onlangs van beschuldigde “een jaar te hebben laten verstrijken” en aldus medeverantwoordelijk te zijn voor “de hel” in Somalië. Alleen het Internationale Rode Kruis en enkele particuliere hulporganisaties hebben zich in dat jaar het lot van Somalië aangetrokken. “Die schade wordt niet meer hersteld. Het afgelopen anderhalve jaar zijn 300.000 Somaliërs, vooral kinderen, bezweken,” aldus Sahnoun op 12 oktober.

Die opmerkingen leverden hem naast lof van hulporganisaties een bitse brief van Boutros Ghali op, die hem verweet de reputatie van de VN te hebben geschaad. (Reuter, AP)