Hoofdpunten akkoord

51 procent van de aandelen Fokker komt in een door Dasa op te richten holding. Daarin kunnen ook andere industriële partners deelnemen mits ze voldoen aan de voorwaarden uit het akkoord. Ze mogen bij voorbeeld geen concurrerende vliegtuigen ontwikkelen.

De holding neemt voor 37 gulden per stuk de 10,2 miljoen aandelen Fokker over van de Nederlandse staat en verkrijgt, eveneens tegen 37 gulden per stuk, 13,2 miljoen nieuw uit te geven aandelen Fokker. De Nederlandse staat houdt uiterlijk drie jaar een belang van 23 procent in de nieuwe holding, in ruil voor de helft van de opbrengst van de Fokker-aandelen. Na drie jaar stoot de staat zijn belang in de holding af tegen dezelfde prijs. De opbrengst gaat naar het NIVR-fonds voor de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigprojecten in Nederland.

Fokker krijgt de leiding in het management en de verantwoordelijkheid voor het resultaat van de gehele produktie, van conceptueel ontwerp tot ondersteuning van klanten, in het marktsegment van regionale straalverkeersvliegtuigen tussen 65 en 130 stoelen.

De Nederlandse staat geeft een aantal zeggenschapsrechten op, zoals het recht ontwikkelingsleningen voor de Fokker 50 en 100 om te zetten in aandelen. De prioriteitsaandelen Fokker worden ingetrokken. De Nederlandse overheid behoudt drie jaar lang een vetorecht ten aanzien van wijzigingen van het contract.

Fokker wordt een beperkte structuurvennootschap. De raad van commissarissen zal uit negen personen bestaan van wie de holding er vijf benoemd. Vier commissarissen blijven onafhankelijk. De Nederlandse overheid heeft tot het jaar 2000 recht op één zetel.

Voor een aantal ingrijpende beslissingen (fabrieken sluiten, projecten schrappen, werkgelegenheid verplaatsen, enzovoorts) moeten de commissarissen met gekwalificeerde meerderheid beslissen.

Alle partijen beloven zich in te zetten voor behoud van de Fokker 50. Toestemming voor beëindiging van de produktie ervan is - zelfs als het project nog economisch zinvol is - mogelijk mits dat de continuïteit van Fokker niet ernstig bedreigt. Met andere woorden: het mag niet leiden tot een situatie waarbij Fokker niet aan haar verplichtingen kan voldoen.