Fokker-topman Nederkoorn is gelukkig met "solide deal'

AMSTERDAM, 30 OKT. “De deal is gedaan. Het zit solide in elkaar”, zegt donderdagavond een “erg gelukkige” Erik Jan Nederkoorn, Fokkers bestuursvoorzitter. Amper een uur daarvoor is de overname van Fokker door Deutsche Aerospace (Dasa) beklonken.

Nederkoorn geeft toe dat het “niet eenvoudig is geweest”. Tien maanden hebben Fokker, Dasa en de Nederlandse overheid nodig gehad om het samenwerkingsakkoord te bereiken. “Het is geen geheim dat ik het sneller had gewild”, zegt de Fokker-topman. Hij verklaart de vertraging deels “doordat de politiek zo z'n eigen dynamiek heeft”.

Voor Nederkoorn is de hoofdzaak van het bereikte akkoord dat Fokker in het nieuwe samenwerkingsverband de leidende rol krijgt toebedeeld in het belangrijke segment van regionale straalverkeersvliegtuigen tussen de 65 en 130 zitplaatsen. Wat er verder in het akkoord is vastgelegd vindt Nederkoorn in feite minder belangrijk. “De politiek had een andere mening. het zij zo. Zij hebben andere verantwoordelijkheden, andere agenda's.”

De garanties die minister Andriessen heeft bedongen over de positie van het propellervliegtuig Fokker 50 noemt Nederkoorn “een aanvaardbare oplossing voor alle partijen”. Afgesproken is de toekomst van het F50-project primair door de markt te laten bepalen. En als anderen op het beëindigen van de F50 aangedringen, mag Fokker daar geen al te zware schade van lijden. Eigenlijk vindt Nederkoorn het maar een “non issue”. “Wij hebben in Nederland een probleem gemaakt dat er niet was.”

De prijs van 37 gulden die Dasa per aandeel Fokker betaalt, noemt Nederkoorn “uitermate fair”. “De aandelenprijs”, zegt hij, “was niet zo relevant voor een industriële samenwerking die mikt op de volgende eeuw”.

Wel zeer belangrijk vindt hij de bedongen “flinke” prijsverlaging voor de toelevering van rompen door Dasa. Hoeveel goedkoper die rompen nu worden, wil hij niet zeggen.

Vorige week vrijdag waren de onderhandelaars het materieel eigenlijk al eens. Dat er daarna nog zo lang, tot en met de laatste onderhandelingsdag, is gesteggeld over punten en komma's, schrijft Nederkoorn toe aan het feit dat iedereen “moe en sikkeneurig” was. Twee weken geleden was er zelfs een moment waarop de transactie definitief dreigde te mislukken naar aanleiding van de lage prijs (25 gulden) die Dasa toen bood.

Terugkijkend op de onderhandelingen geeft hij toe dat het misschien beter was geweest als alle drie partijen vanaf het begin om één tafel waren gaan zitten.

    • Ben Greif