Delors wijst Deens plan "Maastricht' van de hand

BRUSSEL, 30 OKT. Het Deense "nationaal compromis' over het Verdrag van Maastricht is in de huidige vorm niet aanvaardbaar voor de Europese Gemeenschap. Dat blijkt uit uitspraken van de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, gisteren.

De Deense regering presenteerde deze week een reeks voorwaarden onder welke Denemarken alsnog het verdrag over de Europese Unie zou kunnen ratificeren. Het Deense parlement keurde ze vanmorgen goed. Als de elf andere EG-landen de uitzonderingen voor Denemarken wil accepteren, zal de regering het hiermee aangevulde verdrag volgend voorjaar opnieuw aan de bevolking voorleggen. In juni werd ratificatie van het huidige verdrag in een referendum afgewezen. Denemarken wil onder andere niet meedoen aan de gemeenschappelijke Europese munt, de kern van "Maastricht'

Delors heeft met name problemen met de eis dat de uitzonderingen voor Denemarken worden vastgelegd op een manier die juridisch bindend is voor alle twaalf landen. Dan zou namelijk het Verdrag van Maastricht inhoudelijk worden gewijzigd, wat tot gevolg heeft dat het opnieuw door alle twaalf lidstaten moet worden geratificeerd. De eis in ingegeven door de Deense oppositie, die in het parlement een meerderheid heeft. Maar in het Deense plan wordt niet aangegeven hoe de gevraagde juridische binding voor alle twaalf landen kan worden bereikt.

“Je kunt de Deense problemen alleen oplossen door een aantal interpreterende verklaringen aan het verdrag toe te voegen, niet door een protocol want dat heeft de kracht van een verdrag”, zei Delors gisteren tijdens een toespraak in het Belgische parlement. “Geen van de landen kan worden gedwongen het verdrag te ratificeren, maar geen van de landen kan zo'n groot recht van veto hebben dat het de anderen verhindert door te gaan.” Het verdrag voor een Europese Unie kan alleen in werking treden als alle twaalf landen het hebben geratificeerd.

Delors heeft als voorzitter van de Europese Commissie formeel geen zeggenschap over hoe het probleem met de ratificatie in de lidstaten moet worden opgelost. Eerder had zijn woordvoerder ook gezegd dat Delors geen commentaar zou geven op het Deense compromis.

Ook de Nederlandse staatssecretaris voor Europese zaken, Dankert, heeft in een reactie op het Deense voorstel gezegd dat het verlangen over het juridische karakter van de uitzonderingen, ernstige problemen kan opleveren. In een notitie van het Britse ministerie van buitenlandse zaken was hetzelfde te lezen.

Elders in Europa zijn gisteren intussen verdere stappen gezet naar de inwerkingtreding van "Maastricht'. Het Huis van Afgevaardigden in Rome stemde met grote meerderheid in met het verdrag. De Senaat had al in september zijn goedkeuring gegeven.

Ook het Spaanse Congres van Afgevaardigden keurde met grote meerderheid de ratificatie goed. De goedkeuring in de Spaanse Tweede Kamer is de eerste stap op de weg naar de definitieve aanvaarding, die wordt verwacht na de stemming in de Senaat, eind november. (Reuter)