Burgemeester Peper onaangedaan onder scherpe veroordeling

ROTTERDAM, 30 OKT. Burgemeester Peper van Rotterdam heeft gisteren gezegd zijn uitlating over massale fraude onder Turken “niet te betreuren”. De politieke partijen in Rotterdam hebben de opmerking van Peper gisteren in een vergadering van de commissie algemene bestuurszaken scherp veroordeeld.

Peper toonde zich vooral ingenomen met “de versnelling die hij in de discussie over koppeling van persoonsbestanden had veroorzaakt”. Hij noemde zijn uitspraak in dat opzicht “een nuttige zaak.” De opmerking over de massale fraude door Turken schreef hij toe aan korpschef R. Hessing, die hem bij de vergadering terzijde stond.

Peper zei in een vraaggesprek met Het Parool afgelopen vrijdag van zijn korpschef, R. Hessing, te hebben vernomen “dat hier in Rotterdam 1.100 Turken stonden geregistreerd op één adres.” Via dit soort valse registraties zouden “busladingen vol mensen” in Rotterdam uitkeringen komen halen en terugkeren naar Turkije. Peper pleitte in het vraaggesprek voor koppeling van bestanden tussen overheidsdiensten.

Gisteren bleken de 1.100 frauderende Turken echter slechts "een voorbeeld', waarvoor verder geen bewijs kon worden geproduceerd. Een woordvoerder van de gemeentelijke dienst burgerzaken bevestigde deze week dat er geen adres in Rotterdam bestond met meer dan driehonderd bewoners “en dan gaat het veelal om bejaardenhuizen of inrichtingen”.

Raadslid H. Meijer (Groen Links) meende dat de uitspraak van de burgemeester schade deed aan de verhouding tussen bevolkingsgroepen. Hij verweet Peper de indruk te wekken “dat bestanden alleen gekoppeld moeten worden omdat er zoveel frauderende Turken zijn.” Uitkeringsfraude is echter geen Turks monopolie, aldus Meijer, die vond dat een excuus aan de Turkse gemeenschap op zijn plaats was.

F. Ravenstein (D66) zei dat de opmerking over Turken “de discussie over fraudebestrijding vervuilde” en hield de burgemeester voor dat hij “in zijn positie zoiets beslist niet mag zeggen”. H.C. ten Kuile-van der Hoeve (VVD) noemde de uitspraken “uitermate onzorgvuldig” en S. de Vries (PvdA) vroeg zich af “of de jacht op migranten hiermee geopend was”.

Hessing herinnerde aan een recente fraude met uitkeringen in Rotterdam, waarbij twee mensen met de Turkse nationaliteit waren veroordeeld. De hoofdcommissaris citeerde verder uit een "vertrouwelijk rapport', waarin werd opgesomd op welke wijze illegalen misbruik maken van sociale zekerheid, vaak onder leiding van legale landgenoten. Hessing zei te staan voor een "echt immigratiebeleid', en verbond dat met een “deugdelijke bevolkingshuishouding, met deugdelijke aktes uit het land van herkomst en een deugdelijk legitimatiebewijs”.

Woorvoerders van Turkse organisaties hebben hun verontrusting uitgesproken over de uitspraken van de burgemeester. Peper, die meende met zijn steun voor de recente actie tegen racisme van voetbalclub Feyenoord en zijn optreden tegen buitenlandse skinheads in Hoek van Holland afdoende te hebben aangetoond geen racist te zijn, zei gisteren te allen tijde met de Turkse organisaties te willen praten.