Banenverlies dochter Delft Instruments

ROTTERDAM, 30 OKT. De Industrie- en voedingsbond van het CNV heeft vanmorgen geschrokken gereageerd op een reorganisatieplan bij Medical Part Productions (MPP), een onderdeel van Delft Instruments, waardoor in eerste instantie 47 van de 171 arbeidsplaatsen zullen vervallen. Medio 1993 wil het bedrijf nog eens 28 banen schrappen.

Als oorzaak van de inkrimping geeft MPP het geringe aanbod van werk voor de eigen business units van Delft Instruments en van derden. Een tweede belangrijke oorzaak is het grote aantal niet direct produktieve arbeidsuren.

MPP is verplicht toeleverancier van mechanische onderdelen die in andere business units van Delft Instruments worden verwerkt. Dit beleid is onderdeel van het streven van Delft Instruments om, als gevolg van het teruglopen van de defensie-orders, de andere sectoren te versterken. De kostprijs van de onderdelen voor medische apparatuur is echter niet "marktconform'. MPP moet nu, volgens het reorganisatieplan, worden veranderd in een “flexibele, platte organisatie” die prijsconcurrerend gaat werken.

De CNV-bond is geschrokken door het banenverlies omdat de directie in november vorig jaar, bij het ontstaan van MPP, nog “schitterende toekomstplannen” presenteerde. CNV-bestuurder G.J. den Besten: “De nu gepresenteerde plannen zullen door ons nu met een loep worden bekeken, teneinde herhaling van wat nu gebeurt, te voorkomen.” De directie heeft meegedeeld, aldus de bond, dat het gebruikelijke beleid van vervroegde (vervroegde) pensionering, interne overplaatsingen, om- her- en bijscholing, en in laatste instantie individueel ontslag, zal worden toegepast. De bonden achten gedwongen ontslagen vooralsnog onbespreekbaar.