"Weging' van leerlingen

Het "gewicht' van leerlingen wordt in de huidige regeling aldus bepaald:

A:

1) Verblijft de leerling in een internaat of een pleeggezin en is of was een der ouders schipper?

2) Is een der ouders werkzaam in het kermisbedrijf of het circus, of woont het gezin in een woonwagen?

B:

1) Is er sprake van een één-oudergezin?

2) Betreft de opleiding van de moeder of verzorgster uitsluitend lager onderwijs (al dan niet afgerond) of middelbaar onderwijs zonder einddiploma?

3) Dezelfde vragen voor de vader of verzorger.

4) Bestaat het gezinsinkomen grotendeels uit een uitkering of uit inkomsten uit lichamelijke handarbeid in loondienst?

C:

1) Behoort een der ouders tot de doelgroep van het minderhedenbeleid?

2) Behoort de leerling tot de Molukse bevolkingsgroep?

3) Is een van de ouders als vluchteling in Nederland gekomen?

Als een van de vragen uit blok A met "ja' wordt beantwoord, krijgt de leerling een gewicht van 1,40. Twee keer "ja' is goed voor 1,70. Twee keer "ja' in blok B levert 1,25 op. Ten minste één keer "ja' in B en een keer "ja' in C levert 1,9 op. Alle andere leerlingen wegen 1,0.

De commissie-Van Kemenade wil deze categorieën vervangen door een onderverdeling naar opleiding: Ouders met maximaal twee jaar (basis)onderwijs Ouders met maximaal vijf jaar (basis)onderwijs Ouders met basisonderwijs, maar niet meer dan twee jaar vervolgonderwijs