Uitstel wijzigingen in belastingwetten

DEN HAAG, 29 OKT. Een aantal belastingwijzigingen die het kabinet per 1 januari aanstaande zou invoeren, gaat niet door. Het parlement slaagt er niet in de behandeling van de daarvoor benodigde wetswijzigingen (de "Brede Herwaardering') tijdig af te ronden.

Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) heeft daarom gisteren laten weten dat het verbod op op persoonlijke pensioen BV's niet op 1 januari 1993 kan ingaan.

Ondernemers waren de laatste tijd massaal bezig een persoonlijke pensioenvennootschap op te richten. Bij het ministerie van justitie zijn de afgelopen weken zo'n 10.000 verzoeken binnengekomen voor het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor het oprichten van een pensioen BV waarvan de procedure nog voor 1 januari afgerond zou moeten zijn. Het ministerie van justitie heeft voor dergelijke verzoeken gewoonlijk drie tot zes weken nodig, maar kan nu niet zeggen hoe lang de afhandeling gaat duren. Door het uitstel van het verbod is de haast voor veel ondernemers verdwenen.

In een pensioen BV kan een ondernemer voor zichzelf pensioengelden onderbrengen en ze bij een verzekeraar beleggen. Door middel van deze constructie kan de ondernemer de premies die hij voor zijn pensioen betaalt van de belasting aftrekken. Dit in tegenstelling tot ondernemers die een pensioenvoorziening binnen hun eigen bedrijf treffen. Zij worden volgens het wetsvoorstel niet langer erkend krachtens de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Dat betekent dat ondernemers hun ingelegde pensioenpremies niet langer direct kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting, zoals dat wel geldt voor werknemers.

Andere maatregelen die de staatssecretaris moet uitstellen betreffen onder meer de overdracht van pensioen- of VUT-kapitaal, het belasten van een "gouden handdruk' voor werknemers die een bedrijf verlaten en het belasten, via de vermogensbelasting, van kapitaalverzekeringen.